Igre na sreću i zabavne igre - Nagradne igre
Broj klase:461-01/05-01/298
Urudžbeni broj:513-07-21-07/05-2
Zagreb, 23.09.2005
Odgovor na upit
Dana 04. kolovoza 2005.godine zaprimili smo Vaš upit vezan za uvjete sudjelovanja u nagradnoj igri, na koji Vam u nastavku odgovaramo:
Uvjeti i način priređivanja nagradnih igara propisani su Zakonom o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (Narodne novine, br.83/02) (dalje:Zakon) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine, br. 15 8/02) (dalje: Pravilnik).
Člankom 67. Zakona propisano je da su nagradne igre one igre koje radi promidžbe svojih proizvoda i usluga priređuju trgovačka društva te druge pravne i fizičke osobe poduzetnici, pri čemu se priredivač obvezuje izvučenim dobitnicima podijeliti nagrade u robi ili uslugama, a da se od sudionika ne zahtjeva posebna uplata za sudjelovanje u igri. Pravilnik, među ostalim, u članku 4. propisuje obvezu provođenja javnog izvlačenja nagrada predviđenih nagradnom igrom, što je ujedno jedan od osnovnih elemenata nagradnih igara.
Zakonom i Pravilnikom nije propisano da sudionici nagradne igre moraju imati prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske osim u slučaju da priredivač nagradne igre to utvrdi u pravilima nagradne igre. Temeljem čl. 67. Zakona, pravila nagradne igre utvrđuje priređivač, a primjenjuju se nakon dobivene suglasnosti Ministarstva financija i njihove objave u dnevnom tisku. Člankom 3. Pravilnika propisano je da se pravilima nagradne igre mora osigurati ravnopravnost svih sudionika i jednaka mogucnost za dobitak nakon ispunjenja uvjeta propisanih pravilima priređivača nagradne igre kao i da se njima ne smiju utvrđivati uvjeti koji se protive zakonskim propisima i općim moralnim načelima.
Ukoliko se nagradna igra priređuje na način da je uvjet za sudjelovanje u njoj kupnja proizvoda, mišljenja smo da se kupovina tog proizvoda realizira na teritoriju Republike Hrvatske.

Odrednicama Zakona i Pravilnika ne uređuje se priređivanje nagradne igre izvan teritorija Republike Hrvatske.
Povratak na prethodnu stranicu