Igre na sreću i zabavne igre - Nagradne igre
Broj klase:461-01/05-01/247
Urudžbeni broj:513-07-21-07/05-2
Zagreb, 23.08.2005
Odgovor na upit
Dana 08. kolovoza 2005. godine zaprimili smo Vaš dopis vezan za namjeru organiziranja nagradne igre na web stranicama u kojoj bi natjecatelji odgovarali na nagradno pitanje a slučajnim odabirom izdvojila bi se tri natjecatelja točnih odgovora koji bi osvojili nagrade, na koji Vam u nastavku odgovaramo:
Uvjeti i način priređivanja nagradnih igara propisani su Zakonom o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (Narodne novine, br.83/02) (dalje:Zakon) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine, br. 158/02) (dalje:Pravilnik).
Člankom 67. Zakona propisano je da su nagradne igre one igre koje radi promidžbe svojih proizvoda i usluga priređuju trgovačka društva te druge pravne i fizičke osobe poduzetnici, pri čemu se priredivač obvezuje izvučenim dobitnicima podijeliti nagrade u robi ili uslugama, a da se od sudionika ne zahtjeva posebna uplata za sudjelovanje u igri. Pravilnik, među ostalim, u članku 4. propisuje obvezu provođenja javnog izvlačenja nagrada predviđenih nagradnom igrom, što je ujedno jedan od osnovnih elemenata nagradnih igara.
Pravila nagradne igre utvrđuje priređivač a primjenjuju se nakon dobivene suglasnosti Ministarstva financija na pravila nagradne igre i njihove objave u dnevnom tisku. Pravila nagradne igre bez suglasnosti Ministarstva financija i suprotna Pravilniku ništava su.
Budući se u ovom slučaju radi o nagradnoj igri u smislu gore citiranih odredbi Zakona i Pravilnika, dužni ste utvrditi pravila nagradne igre na koje Vam Ministarstvo financija izdaje suglasnost.
Povratak na prethodnu stranicu