Igre na sreću i zabavne igre - Nagradne igre
Broj klase:UP/I-460-02/05-01/475
Urudžbeni broj:513-07-21-07/05-2
Zagreb, 30.08.2005
Odgovor na prijedlog provođenja promotivne aktivnosti - "X"
U vezi s vašim upitom od 25. kolovoza 2005. godine i namjere da organizirate nagradnu igru za svu djecu od dvije do četrnaest godina koja pošalju kupon objavljen za vrijeme trajanja nagradne igre u Regionalnom tjedniku "R" i crtež prema određenoj tematici zajedno sa traženim osobnim podacima na adresu tvrtke "A" , u nastavku vam odgovaramo:
Odredbama članka 67. stavka 1. Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara («Narodne novine», br. 83/02) propisano je da nagradne igre u smislu ovog Zakona jesu igre koje radi promidžbe svojih proizvoda i usluga priređuju trgovačka društva te druge pravne i fizičke osobe poduzetnici, pri čemu se priređivač obvezuje izvučenim dobitnicima podijeliti nagrade u robi ili uslugama, a da se od sudionika ne zahtjeva posebna uplata za sudjelovanje u igri.
Budući se u uvom slučaju ne radi u nagradnoj igri u smislu gore citiranih odredbi članka 67. stavka 1. Zakona, jer je iz upita vidljivo da nagrade definirane crtežom na tematiku određenu od priređivača koji je sudionik poslao, dobivaju sudionici nagradne igre koje stručna komisija izabere kao najbolje dječje radove, te s obzirom da se dobitnici nagrada ne utvrđuju slučajnim odabirom odnosno postupkom izvlačenja nagrada, Ministarstvo financija nije dužno na pravila ove nagradne igre izdati suglasnost.
Povratak na prethodnu stranicu