Igre na sreću i zabavne igre - Nagradne igre
Broj klase:461-01/05-01/245
Urudžbeni broj:513-07-21-07/05-2
Zagreb, 10.08.2005
Odgovor na upit
Dana 04. kolovoza 2005.godine zaprimili smo Vaš dopis vezan za priređivanje nagradne igre "X" u kojoj bi svaki sudionik nagradne igre koji pošalje 4 bar koda s bilo kojeg omeksivaca za rublje dobio medvjedica te sudjelovao u izvlačenju za nagradu poklon bona, a upit se odnosi da li je potrebno u dnevnom tisku objaviti sudionike koji dobivaju medvjedice, na koji Vam u nastavku odgovaramo:
Uvjeti i način priređivanja nagradnih igara propisani su Zakonom o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (Narodne novine, br.83/02) (dalje:Zakon) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine, br. 158/02) (dalje:Pravilnik).
Člankom 67. Zakona propisano je da su nagradne igre one igre koje radi promidžbe svojih proizvoda i usluga priređuju trgovačka društva te druge pravne i fizičke osobe poduzetnici, pri čemu se priređivač obvezuje izvučenim dobitnicima podijeliti nagrade u robi ili uslugama a da se od sudionika ne zahtjeva posebna uplata za sudjelovanje u igri. Pravilnik, među ostalim, u članku 4. propisuje obvezu provođenja javnog izvlačenja nagrada predviđenih nagradnom igrom, sto je ujedno jedan od osnovnih elemenata nagradnih igara.
Pravila nagradne igre utvrđuje priređivač a primjenjuju se nakon dobivene suglasnosti Ministarstva financija na pravila nagradne igre i njihove objave u dnevnom tisku. Priređivaci su obvezni rezultat nagradne igre (dobitnike) objaviti na isti način na koji su objavljena pravila nagradne igre.
Budući da podjela poklona svim sudionicima nagradne igre, u ovom slucaju medvjedica, ne podliježe gore citiranim odredbama Pravilnika i ne smatra se nagradnom igrom s obzirom da se dobitnici utvrđuju bez postupka izvlačenja nagrada, stoga nije ni potrebno objaviti dobitnike poklona u dnevnom tisku.
Povratak na prethodnu stranicu