Igre na sreću i zabavne igre - Nagradne igre
Broj klase:461-01/05-01/239
Urudžbeni broj:513-07-21-07/05-2
Zagreb, 26.07.2005
Odgovor na upit
U povodu vašeg upita zaprimljenog dana 25.07.2005. godine te namjere da provedete marketinško istraživanje turista i s tim u vezi da organizirate nagradnu igru u kojoj bi turiste nagradili s malim poklon paketima prehrambene industrije, u kojoj bi dobitnici nagrada bili izvučeni, u nastavku daje vam se slijedeći odgovor:
Odredbama članka 67. stavka 1. Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara («Narodne novine», br. 83/02) propisano je da nagradne igre u smislu ovog Zakona jesu igre koje radi promidžbe svojih proizvoda i usluga priređuju trgovačka društva te druge pravne i fizičke osobe poduzetnici, pri čemu se priređivač obvezuje izvučenim dobitnicima podijeliti nagrade u robi ili uslugama, a da se od sudionika ne zahtjeva posebna uplata za sudjelovanje u igri.
Budući se u ovom slučaju radi o nagradnoj igri u smislu gore citiranih odredbi članka 67. stavka 1. Zakona, jer je iz upita vidljivo da se dobitnici nagrada utvrđuju u postupku izvlačenja, obvezni ste s obzirom na navedeno a da biste priredili nagradnu igru, pravila nagradne igre utvrditi u skladu s odredbama članka 67. Zakona i s odredbama Pravilnika o priređivanju nagradnih igara («Narodne novine», br. 158/02), te radi njihove primjene ishoditi suglasnost Ministarstva financija te ista nakon toga objaviti u dnevnom tisku i to prije početka nagradne igre.
Zahtjev za izdavanje suglasnosti na pravila nagradne igre s pravilima nagradne igre i upravnom pristojbom u državnim biljezima u ukupnom iznosu od 70,00 kuna, dužni ste dostaviti Ministarstvu financija najmanje 30 člana prije dana određenog kao početak nagradne igre. Priređivaču nagradne igre moze se izdati suglasnost nakon što dostavi dokaz o izvršenoj uplati 5% na utvrđenu vrijednost nagradnog fonda u korist Hrvatskog crvenog križa.
Povratak na prethodnu stranicu