Igre na sreću i zabavne igre - Nagradne igre
Broj klase:461-01/05-01/141
Urudžbeni broj:513-07-21-07/05-3
Zagreb, 06.06.2005
Odgovor na upit
Dana 02. lipnja 2005. godine zaprimili smo Vaš zahtjev za očitovanjem o nagradnoj igri "A" za koju je izdana suglasnost od Ministarstva financija -Porezne uprave dana 11. svibnja 2005.godine, a koja se prekida zbog izmjena u programskoj shemi te prestanka emitiranja emisije.
Uvjeti i način priređivanja nagradnih igara propisani su Zakonom o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (Narodne novine, br.83/02) (dalje:Zakon) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine, br. 158/02) (dalje:Pravilnik).
Odredbama članka 6. Pravilnika propisano je da priređivači nagradne igre moraju u svojim pravilima propisati uvjete pod kojima se nagradna igra može prekinuti dok je člankom 7. Pravilnika propisano da je priređivač dužan nagradnu igru organizirati tako da se na javnom izvlačenju nagrada obavezno izvuku dobitnici svih nagrada, te nagradni fond utvrđen Zakonom u cijelosti podijeli sudionicima nagradne igre.
Člankom 13. Pravila nagradne igre "A" priređivač je sukladno gore navedenim odredbama Pravilnika propisao da se nagradna igra može prekinuti uslijed okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti. Priređivač je dužan organizirati javno izvlačenje nagradnog fonda koji je predviđen nagradnom igrom uz prisutnost komisije koja nadgleda ispravnost izvlačenja te je obavezan rezultat nagradne igre (dobitnike) objaviti u dnevnom listu.
Povratak na prethodnu stranicu