Igre na sreću i zabavne igre - Nagradne igre
Broj klase:461-01/05-01/165
Urudžbeni broj:513-07-21-07/05-2
Zagreb, 03.06.2005
Odgovor na upit
U povodu vašeg dopisa od 2. lipnja 2005. godine i priređivanja nagradne igre te upita da li je potrebna obvezna nazočnost javnog bilježnika za svako pojedino kolo te kod izvlačenja glavne nagrade, s obzirom da je nagradni fond u svakom kolu kao i glavna nagrada manji od 50.000,00 kn, a ukupan nagradni fond za sva tri kola i glavnu nagradu preko 50.000,00 kn, u nastavku vam odgovaramo:
Uvjeti priređivanja nagradnih igara propisani su odredbama Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (Narodne novine, br. 83/02) (dalje: Zakon) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine, br. 158/02) (dalj.e: Pravilnik).
Odredbom članka 67. stavka 1. Zakona propisano je da nagradne igre jesu igre koje radi promidžbe svojih proizvoda i usluga priređuju trgovačka društva te druge pravne i fizičke osobe poduzetnici, pri čemu se priređivac obvezuje izvučenim dobitnicima podijeliti nagrade u robi ili uslugama, a da se od sudionika ne zahtjeva posebna uplata za sudjelovanje u igri.
Odredbom članka 67. stavka 3. Zakona propisano je da pravila nagradne igre utvrđuje priređivač a primjenjuju se nakon dobivene suglasnosti Ministarstva financija i njihove objave u dnevnom tisku.
Odredbom članka 67. stavka 4. točka 4. Zakona propisano je da fond nagrada nagradne igre mora biti utvrđen isključivo od dobara i usluga koje priređivač ne može zamijeniti za novac, a čija ukupna vrijednost po tržišnim cijenama ne moze prijeći 1.000.000,00 kuna.
Pravila nagradne igre obvezno moraju sadržavati i u kunama iskazanu pojedinačnu vrijednost svake nagrade iz nagradnog fonda.
Odredbom članka 5. stavka 3. Pravilnika propisano je da javnom izvlačenju nagrada s nagradnim fondom vecim od 50.000,00 kn obvezno mora biti nazočan javni bilježnik.
Budući je u ovom slučaju ukupan nagradni fond veci od 50.000,00 kn to je obvezna nazočnost javnog bilježnika na javnom izvlačenju nagrada u ovoj nagradnoj igri, a s obzirom da nagradnu igru priređujete u više kola proizlazi da je nazočnost javnog bilježnika u tom slučaju obvezna kod izvlačenja nagrada u svakom od ta tri kola kao i kod izvlačenja glavne nagrade.
Povratak na prethodnu stranicu