Igre na sreću i zabavne igre - Nagradne igre
Broj klase:461-01/05-01/158
Urudžbeni broj:513-07-21-07/05-2
Zagreb, 01.06.2005
Odgovor na upit
Dana 25. svibnja 2005. zaprimili smo Vaš dopis sa upitom vezanim za namjeru jednog trgovačkog drustva koje ima hotele i apartmane da organizira nagradnu igru u kojoj bi sudjelovali gosti hotela na način da ispune upitnik te organiziranim izvlačenjem nagrade u robi i uslugama bile bi podijeljene izvučenim dobitnicima.
Uvjeti i način priređivanja nagradnih igara propisani su Zakonom o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (Narodne novine, br.83/02) (dalje:Zakon) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine, br. 158/02) (dalje:Pravilnik).
Člankom 67. Zakona propisano je da su nagradne igre one igre koje radi promidžbe svojih proizvoda i usluga priređuju trgovačka društva te druge pravne i fizičke osobe poduzetnici, pri čemu se priređivač obvezuje izvučenim dobitnicima podijeliti nagrade u robi ili uslugama, a da se od sudionika ne zahtjeva posebna uplata za sudjelovanje u igri. Pravilnik, među ostalim, u članku 4. propisuje obvezu provođenja javnog izvlačenja nagrada predviđenih nagradnom igrom, sto je ujedno jedan od osnovnih elemenata nagradnih igara.
Budući da je iz Vašeg upita predviđeno javno izvlačenje nagrada te da priređivač izvučenim dobitnicima dijeli nagrade u robi i uslugama bez da se od sudionika - gosta hotela i apartmana zahtijeva posebna uplata, takva igra smatra se nagradnom igrom u smislu odredbi Zakona kojoj je svrha promidžba priređivača a ne samo poticanje gostiju na ispunjavanja upitnika koji bi se koristili za analizu pokazatelja zadovljstva gostiju i eventualnih problema i propusta.
Povratak na prethodnu stranicu