Igre na sreću i zabavne igre - Nagradne igre
Broj klase:461-01/05-01/112
Urudžbeni broj:513-07-21-07/05-2
Zagreb, 21.04.2005
Odgovor na upit
U vezi s vašim upitom od 18. travnja 2005. godine i zamolbe za tumačenjem članka 24. stavka 1. Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (Narodne novine, br. 83/2002), u nastavku vam odgovaramo:
Odredbama članka 24. stavka 1. Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara propisano je da se isplata novčanog dobitka, odnosno preuzimanje robnih ili drugih dobitaka u lutrijskim igrama na sreću obavlja u roku određenim pravilima igre na sreću, a koji ne može biti kraći od 15 niti dulji od 60 dana od dana objavljivanja konačnog izvješća o rezultatu igre.
Iz gore citiranih odredbi članka 24. stavka 1. Zakona razvidno je da isplata novčanih dobitaka odnosno preuzimanje robnih ili drugih dobitaka u lutrijskim igrama na sreću može početi prije 15-og dana od dana objave konačnog izvješća o rezultatu igre s tim da pravo na isplatu ili preuzimanje dobitaka završava istekom 60-og dana od dana objave konačnog izvješća o rezultatu igre, odnosno isplata ili preuzimanje dobitaka obavlja se u roku određenim pravilima igre na sreću koje je donio Priredivač a isti ne moze biti kraći od 15 niti dulji od 60 dana od dana objavljivanja konačnog izvješća o rezultatu igre.
U skladu s gore navedenim a pravilima igre na sreću od strane Priredivača utvrđenim rokom za isplatu ili preuzimanje dobitaka nastaje i zastara prava, na podizanje dobitaka.

Povratak na prethodnu stranicu