Igre na sreću i zabavne igre - Nagradne igre
Broj klase:461-01/05-01/96
Urudžbeni broj:513-07-21-07/05-2
Zagreb, 04.04.2005
Odgovor na upit
U vezi s vašim upitom od 31. ožujka 2005. godine i namjere da organizirate nagradnu igru za natjecatelje koji izrade najbolje tiskane materijale a prema procjeni stručne komisije, u nastavku vam odgovaramo:
Odredbama članka 67. stavka 1. Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara («Narodne novine», br. 83/02) propisano je da nagradne igre u smislu ovog Zakona jesu igre koje radi promidžbe svojih proizvoda i usluga priređuju trgovačka društva te druge pravne i fizičke osobe poduzetnici, pri čemu se priređivac obvezuje izvučenim dobitnicima podijeliti nagrade u robi ili uslugama, a da se od sudionika ne zahtjeva posebna uplata za sudjelovanje u igri.
Budući se u ovom slučaju ne radi o nagradnoj igri u smislu gore citiranih odredbi članka 67. stavka 1. Zakona, jer je iz upita vidljivo da nagrade dobivaju sudionici nagradne igre koji izrade najbolje tiskane materijale prema procjeni stručne komisije imenovane za tu potrebu, te s obzirom da se dobitnici utvrđuju bez postupka izvlačenja nagrada, Ministarstvo financija nije dužno na pravila ove nagradne igre izdati suglasnost.

Povratak na prethodnu stranicu