Igre na sreću i zabavne igre - Nagradne igre
Broj klase:460-02/05-01/1
Urudžbeni broj:15-07-21-07/05-2
Zagreb, 09.03.2005
Odgovor na upit
U svezi upita poslanog dana 09. ozujka 2005. godine i namjere priređivanja emisije u kojoj se sudionicima pruža mogućnost stjecanja dobitka u novcu, u nastavku odgovaramo.
Uvjeti i način priređivanja igara na sreću i nagradnih igara propisani su Zakonom o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (Narodne novine, br. 83/02) (dalje Zakon) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 158/02) (dalje: Pravilnik).
U članku 2. Zakona, igra na sreću definira se kao igra u kojoj se sudionicima pruža mogućnost stjecanja dobitka u novcu, stvarima ili pravima, pri čemu krajnji ishod igre ovisi o slučaju ili nekom drugom neizvjesnom događaju.
Člankom 67. Zakona propisano je da su nagradne igre one igre koje radi promidžbe svojih proizvoda i usluga priređuju trgovačka društva te druge pravne i fizičke osobe poduzetnici, pri čemu se priredivač obvezuje izvučenim dobitnicima podijeliti nagrade u robi ili uslugama, a da se od sudionika ne zahtjeva posebna uplata za sudjelovanje u nagradnoj igri.
Iz gore citiranih odredbi Zakona vidljivo je da nagradni fond u nagradnim igrama isključivo moze biti u robi ili uslugama, a ne u stjecanju dobitka u novcu, kako je navedeno u vašem upitu.
Povratak na prethodnu stranicu