Igre na sreću i zabavne igre - Nagradne igre
Broj klase:UP/I-460-02/05-01/40
Urudžbeni broj:513-07-21-07/05-2
Zagreb, 24.02.2005
Odgovor na prijedlog provođenja promotivne aktivnosti - puzzle
U vezi s vasim upitom od 15. veljaće 2005. godine i namjere da organizirate nagradnu igru za sve osobe koje kupe dva nova proizvoda: sladolede "P"i "CP" te sakupe sve dijelove jedne slagalice pri čemu se u svakom pakiranju navedenih sladoleda nalazi 1 puzzla i uputa za slaganje, na način da tako složenu slagalicu zajedno sa svojim podacima i svojom adresom posalju u tvrtku "Y" u nastavku vam odgovaramo:
Odredbama članka 67. stavka 1. Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara («Narodne novine», br. 83/02) propisano je da nagradne igre u smislu ovog Zakona jesu igre koje radi promidžbe svojih proizvoda i usluga priređuju trgovačka društva te druge pravne i fizičke osobe poduzetnici, pri čemu se priređivac obvezuje izvučenim dobitnicima podijeliti nagrade u robi ili uslugama, a da se od sudionika ne zahtjeva posebna uplata za sudjelovanje u igri.
Budući se u ovom slučaju ne radi o nagradnoj igri u smislu gore citiranih odredbi članka 67. stavka 1. Zakona, jer je iz upita vidljivo da nagrade definirane crtežom koji se nalazi u donjem desnom kutu sastavljene slagalice koju je kupac poslao, dobivaju sudionici nagradne igre koji sakupe sve dijelove jedne slagalice, te s obzirom da se dobitnici utvrđuju bez postupka izvlačenja nagrada, Ministarstvo financija nije dužno na pravila ove nagradne igre izdati suglasnost.
Povratak na prethodnu stranicu