Igre na sreću i zabavne igre - Nagradne igre
Broj klase:461-01/04-01/482
Urudžbeni broj:513-07-21-07/04-2
Zagreb, 14.12.2004
Odgovor na upit
U svezi upita poslanog dana 07. prosinca 2004. godine, u nastavku odgovaramo.
Uvjeti i način priređivanja nagradnih igara propisani su Zakonom o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (Narodne novine, br. 83/02) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine, br. 158/02).
Odredbama čl. 67. stavka 1. Zakona propisano je da su nagradne igre one igre koje radi promidžbe svojih proizvoda i usluga priređuju trgovačka društva te druge pravne i fizičke osobe poduzetnici, pri čemu se priređivač obvezuje izvučenim dobitnicima podijeliti nagrade u robi i uslugama, a da se od sudionika ne zahtjeva posebna uplata za sudjelovanje u igri.
Pravilnik medu, ostalim, u članku 4. propisuje obvezu provođenja javnog izvlačenja nagrada predviđenih nagradnom igrom, što je ujedno jedan od osnovnih elemenata nagradnih igara.
Budući da je iz vašeg upita vidljivo da nije predviđeno javno izvlačenje nagrada, već se nagrade osvajaju po subjektivnom ocjenjivanju komisije sastavljene od radnika društva "X", na takvu odredbu ne primjenjuju se odredbe članka 67. stavka 1. Zakona i članka 4. Pravilnika, odnosno ne radi se o nagradnoj igri u smislu odredbi Zakona.
Povratak na prethodnu stranicu