Igre na sreću i zabavne igre - Nagradne igre
Broj klase:460-01/04-01/453
Urudžbeni broj:513-07-21-07/04-2
Zagreb, 13.12.2004
Primjena članka 67. zakona o priređivanju Zakon o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara
U svezi upita o primjeni Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (Narodne novine, br.83/02) na promotivnu akciju drustva "A" d.d., u nastavku odgovaramo.
Uvjeti i način priređivanja igara na sreću i nagradnih igara propisani su Zakonom o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine, br.158/02).
U članku 2. Zakona, igra na sreću definira se kao igra u kojoj se sudionicima pruža mogućnost stjecanja dobitka u novcu, stvarima ili pravima, pri čemu krajnji ishod igre ovisi o slučaju ili nekom drugom neizvjesnom događaju.
Člankom 67. Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara propisano je, da su nagradne igre one igre koje radi promidžbe svojih proizvoda i usluga priređuju trgovačka društva, te druge pravne i fizičke osobe poduzetnici, pri čemu se priredivač obvezuje izvučenim dobitnicima podijeliti nagrade u robi ili uslugama, a da se od sudionika ne zahtjeva posebna uplata za sudjelovanje u igri.
Pravilnik o priređivanju nagradnih igara, u članku 5. stavku 1. propisuje obvezu provođenja javnog izvlačenja nagrada predviđenih nagradnom igrom, što je ujedno jedan od osnovnih elemenata nagradnih igara. U skladu s navedenom odredbom priredivač je dužan u pravilima nagradne igre propisati kada, gdje i na koji način će izvlačenje biti obavljeno.
Budući da iz opisanog načina provođenja promotivne akcije organizatora ne može sa sigurnošću utvrditi da li će se u svakom omotu čokolade "M" nalaziti jocker kupon, nismo u mogućnosti dati pravovaljani odgovor na vaš upit. Naime, okolnost da li se jocker kupon nalazi u svakom omotu čokolade, u kojem slučaju svaki kupac osvaja neku od nagrada, ili se jocker kupon nalazi samo u nekim omotima čokolade "M", što bi značilo da dobitak ovisi o slučaju, uvelike utječe na regularnost priređivanja ove promotivne akcije.
Povratak na prethodnu stranicu