Igre na sreću i zabavne igre - Igre u casinima
Broj klase:461-01/05-01/224
Urudžbeni broj:513-07-21-07705-2
Zagreb, 21.07.2005
Odgovor na upit
U povodu Vašeg dopisa od 13. srpnja 2005.godine vezano za upit o potrebi dobivanja koncesije za priređivanje igara na sreću u casinu tvrtki 'A' koje bi se priređivale na brodu, u nastavku odgovaramo:
Odredbama članka 8. stavka 2. Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara ('Narodne novine', broj 83/02) propisano je da priređivanje igara na sreću u casinima mogu na temelju koncesije i odobrenja obavljati trgovačka društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.
Na temelju odredbi članka 8. stavka 2. Zakona, koncesije daje Vlada Republike Hrvatske ponuditelju koji je sudjelovao na javnom natječaju koji se objavljuje u dnevnom tisku i prevladavajućem dnevnom tisku podrucja.
Odredbama članka 9. i 32. Zakona propisano je da za davanje koncesije ponuditelj mora ispunjavati određene uvjete i posebne uvjete koje propisuje ministar financija, a na temelju dane koncesije zakljucuje se ugovor o koncesiji za svaki casino posebno.
Djelatnost priređivanja igara na sreću u casinima može se obavljati i na putničkim brodovima sukladno članku 2. Pravilnika o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću u casinima ('Narodne novine', broj 162/03).
Na temelju članka 40. Zakona propisano je da casino mora biti uređen tako da prostori za igru, kao i prostori za goste i osoblje casina vezani za igru budu prostorna cjelina ukupne površine najmanje 400 m2, odnosno, 300 m2 za casina u kojima se sezonski priređuju igre na sreću. Casino ne može imati manje od sedam stolova za igre s kuglicama, kockama ili kartama. Ostale prostorne i tehničke uvjete koje casino mora ispunjavati propisane su Pravilnikom o prostrnim i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću u casinima.
Na temelju dane koncesije za priređivanje igara na sreću u casinu, tvrtka 'A' može priređivati igre na sreću u brodskom casinu ukoliko ispunjava sve prostorne i tehničke uvjete propisane gore navedenim zakonom i Pravilnikom te zaključenog ugovora o koncesiji za brodski casino.
Povratak na prethodnu stranicu