Igre na sreću i zabavne igre - Igre u casinima
Broj klase:461-01/05-01/202
Urudžbeni broj:513-07-21-07/05-2
Zagreb, 11.07.2005
Odgovor na zahtjev za koncesiju za priređivanje igara na sreću u casinu
U povodu Vašeg dopisa od 17. lipnja. 2005.godine a u svezi zahtjeva za dobivanje koncesije za priređivanje igara na sreću u casinu kojeg bi otvorili u Hotelskom kompleksu "A", u nastavku odgovaramo:
Odredbama članka 8. stavka 2. Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara ("Narodne novine", broj 83/02) propisano je da priređivanje igara na sreću u casinima mogu na temelju koncesije i odobrenja obavljati trgovačka društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.
Na temelju odredbi članka 8. stavka 2. Zakona, koncesije daje Vlada Republike Hrvatske ponuditelju koji je sudjelovao na javnom natječaju koji se objavljuje u dnevnom tisku i prevladavajućem dnevnom tisku podrucja.
Odredbama članka 9. Zakona propisano je da za davanje koncesije ponuditelj mora ispunjavati određene uvjete i posebne uvjete koje propisuje ministar financija te sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske o broju koncesija koje se mogu dati priređivačima, natječaj za davanje koncesija raspisuje Ministarstvo financija koje i provodi natječajni postupak te obavlja stručne poslove u svezi s pripremom za davanje koncesija kao i njezina izvršavanja.

Ukoliko Ministarstvo financija raspiše natječaj za dodjelu koncesija za priređivanje igara na sreću u casinima, možete se sukladno gore navedenim odredbama Zakona prijaviti te sudjelovati u natječajnom postupku za dodjelu koncesije.
Povratak na prethodnu stranicu