Porez na promet nekretnina - Ostalo
Broj klase:410-01/09-01/1140
Urudžbeni broj:513-07-21-01/09-2
Zagreb, 02.10.2009
Nastup apsolutne zastare za pravo naplate poreza na promet nekretnina

         Vezano uz podnesak koji nam je uputio odvjetnik 'A' o nastupu apsolutne zastare za pravo naplate poreza na promet nekretnina, u nastavku odgovaramo.

         Odredbama članaka 94.-96. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 147/08) propisan je institut zastare.

         Člankom 94. stavak 4. Općeg poreznog zakona propisano je da zastara prava na naplatu poreza, kamata i troškova ovrhe počinje teći nakon isteka godine u kojoj je porezni obveznik sam utvrdio poreznu obvezu ili nakon isteka godine u kojoj je porezno tijelo utvrdilo poreznu obvezu, kamate i troškove ovrhe.

         Prema članku 96. stavak 1. Općeg poreznog zakona, apsolutni rok zastare prava poreznog tijela na utvrđivanje porezne obveze i kamata, naplatu poreza, kamata i troškova ovrhe te prava poreznog obveznika na povrat poreza, kamata i troškova ovrhe nastupa za šest godina računajući od dana kada je zastara počela prvi put teći.

         Slijedom upita iz podneska, a u konkretnom predmetu, poreznom obvezniku je 2. veljače 1998. nadležna ispostava područnog ureda Porezne uprave utvrdila porez na promet nekretnina te je zastara prava na naplatu predmetnog poreza počela teći s 1. siječnja 1999. Prema tome, a sukladno citiranoj odredbi članka 96. Općeg poreznog zakona, apsolutna zastara prava na naplatu poreza na promet nekretnina nastupa s 1. siječnja 2005.

 

                        S odgovorom upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu