Porez na promet nekretnina - Ostalo
Broj klase:410-20/03-01/170
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 23.12.2003
Utvrđivanje tržišne vrijednosti nekretnina prema odredbama Ovršnog zakona
Na upit Područnog ureda Split o mogućnosti naplate eventualnih troškova nastalih kod procjene vrijednosti nekretnina temeljem odredaba Ovršnog zakona, u nastavku odgovaramo.
Prema članku 87. stavak 3. Ovršnog zakona (Narodne novine, broj: 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03) vrijednost nekretnine, u postupku ovrhe na nekretnini, utvrđuje se na temelju procjene vještaka i drugih činjenica u visini njezine tržišne cijene na dan procjene, s time da se pri utvrđivanju vrijednost nekretnina vodi računa i o tome koliko nekretnina manje vrijedi zbog toga što na njoj ostaju određena prava i poslije prodaje.
Prema članku 87. stavak 4. Ovršnog zakona, umjesto procjene na način opisan u stavku 3. članak 87. Ovršnog zakona, sud može utvrdivanje vrijednosti nekretnina zatražiti od nadležnog tijela Porezne uprave.
Člankom 11. stavak 2. Zakona o sudovima (Narodne novine, broj : 3/94, 100/96, 131/97, 129/00 i 101/03) propisano je da su državna tijela i pravne osobe done pružati pomoć sudovima u obavljanju sudbene vlasti.
Shodno navedenom, ispostava Porezne uprave treba na zahtjev suda utvrditi vrijednost nekretnina. Ako ispostava Porezne uprave smatra da u pojedinom slučaju utvrđivanja vrijednosti treba zahtijevati procjenu vještaka, smatramo da o tome treba obavijestiti sud, kako bi sud osigurao naplatu troškova vještaka od ovrhovoditelja, shodno stavku 2. članak 87. Ovršnog zakona.

Povratak na prethodnu stranicu