Porez na promet nekretnina - Ostalo
Broj klase:410-20/03-01/190
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 26.11.2003
Suglasnost za stjecanje vlasništva nekretnina nasljeđivanjem stranih osoba
Na upit osobe "A", postoji li obveza podnošenja zahtjeva za suglasnost Ministarstvu vanjskih poslova - Konzularnom odjelu u slučaju kada je temeljem rješenja o nasljeđivanju nasljednik strana fizička osoba, u nastavku odgovaramo.
Prema članku 356. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj: 91/96, 73/00, 114/01) strane fizičke i pravne osobe mogu, pod pretpostavkom uzajamnosti, stjecati na temelju nasljeđivanja vlasništvo nekretnina na području Republike Hrvatske. Strane fizičke i pravne osobe mogu, ako zakonom nije drukčije određeno, pod pretpostavkom uzajamnosti, stjecati vlasništvo nekretnina na području Republike Hrvatske, ako suglasnost za to dade ministar vanjskih poslova Republike Hrvatske, po prethodno pribavljenom mišljenju ministra pravosuđa Republike Hrvatske, ako zakonom nije drukčije određeno.Člankom 2. stavak 2. Zakona o nasljeđivanju (Narodne novine, broj: 48/03 i 163/03) propisano je da su stranci, po pretpostavkom uzajamnosti, u nasljeđivanju ravnopravni s državljanima Republike Hrvatske. Uzajamnost se predmnijeva, dok se suprotno ne utvrdi na zahtjev osobe koja u tome ima pravni interes.Shodno navedenom, Zakonom o nasljeđivanju propisano je da se uzajamnost predmnijeva, u postupku nasljedstva, kad se kao nasljednici pojavljuju strane osobe, stoga će temeljem pravomoćnih rješenja o nasljeđivanju službenici Porezne uprave utvrđivati porez na promet nekretnina odnosno porez na nasljedstva i darove i pri tome neće tražiti suglasnost ministra vanjskih poslova Republike Hrvatske.
S odgovorom upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu