Porez na promet nekretnina - Ostalo
Broj klase:410-20/03-01/21
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 09.06.2003
Zakon o porezu na promet nekretnina članak 27. stavak 3. Zakona
Na upit Područnog ureda Dubrovnik, o tumačenju članka 27. stavak 3. Zakona o porezu na promet nekretnina, odnosno kako postupiti kada porezni obveznici koji su kupili nekretninu u prošloj godini i kojima je nadležna ispostava Porezne uprave donijela rješenja i utvrdila poreznu obvezu u 2002. godini, raskidaju i ponovno prijavljuju promet tih istih nekretnina, u nastavku odgovaramo.
Prema članku 27. stavak 3. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj: 69/97, 26/00 i 153/02), ako su stranke raskinule ugovor o prijenosu vlasništva na nekretnini prijavljen radi utvrđivanja poreza na promet nekretnina do stupanja na snagu ovog zakona te ponovo prijavile promet tih nekretnina, nakon stupanja na snagu ovog zakona, porez na promet nekretnina utvrdit će se prema propisima koji će biti na snazi u trenutku prijavljivanja raskinutog ugovora.
Shodno navedenom, na porezne obveznike koji su raskinuli ugovor o prijenosu vlasništva na nekretnini, koji je bio prijavljen nadležnoj ispostavi Porezne uprave do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj: 153/02), te ponovo prijavili promet tih nekretnina, primijeniti će se odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona. Što znači, navedena odredba može se primijeniti samo na one porezne obveznike koji su tek izvršili prijavu za utvrđivanje poreza na promet nekretnina, a ne na one porezne obveznike koji imaju konačno rješenje u upravnom postupku.
Člankom 22. Zakona o porezu na promet nekretnina propisano je daje raskid ugovora o prijenosu vlasništva na nekretnini voljom stranaka prije nego se obavi prijenos u zemljišnim knjigama na novog vlasnika te raskid ili poništenje ugovora odlukom suda razlog za obnovu postupka i poništenje rješenja o utvrđivanju poreza na promet nekretnina. Prijedlog za obnovu postupka zbog raskida ugovora voljom stranaka prije nego što se obavi prijenos u zemljišnim knjigama na novog vlasnika, može se podnijeti u roku od jedne godine od dana konačnosti rješenja o utvrđivanju poreza.

Navedeno znači, da ako je do raskida ugovora došlo voljom stranaka, a nije obavljen prijenos u zemljišnim knjigama, porezni obveznik može podnijeti prijedlog za obnovu postupka i poništenje rješenja o utvrđivanju poreza na promet nekretnina, te ostvariti pravo na povrat plaćenog poreza na promet nekretnina, u roku od jedne godine od dana konačnosti rješenja o utvrđivanju poreza. Međutim ako nakon raskida ugovora, dođe do ponovnog prijavljivanja istog ugovora između istih poreznih obveznika ili članova uže obitelji, za kupnju iste nekretnine, znači da nije bilo razlog za provođenje obnove postupka i poništavanje rješenja, te će se naplatiti povraćeni porez na promet nekretnina.
Povratak na prethodnu stranicu