Porez na promet nekretnina - Povrat poreza
Broj klase:410-20/06-01/36
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 04.04.2006
Poništenje rješenja o porezu na promet nekretnina

Područni ured Zagreb proslijedio je upit Ispostave Porezne uprave Sveti Ivan Zelina kojim se postavlja pitanje može li porezni obveznik ostvariti pravo na poništenje rješenja o plaćanju poreza na promet nekretnina zbog raskida ugovora iako je porezni obveznik kupac bio upisan u zemljišne knjige. Na proslijeđeni upit u nastavku odgovaramo.

Prema članku 22. stavak 1. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj: 69/97, 26/00 i 153/02) raskid ugovora o prijenosu vlasništva na nekretnini voljom stranaka prije nego se obavi prijenos u zemljišnim knjigama na novog vlasnika, te raskid ili poništenje ugovora odlukom suda razlozi su za obnovu postupka i poništenje rješenja o utvrđivanju poreza na promet nekretnina. Prema članku 22. stavak 2. navedenog Zakona prijedlog za obnovu postupka zbog raskida ugovora voljom stranaka prije nego što se obavi prijenos u zemljišnim knjigama na novog vlasnika, može se podnijeti u roku od jedne godine od dana konačnosti rješenja o utvrđivanju poreza.

Iz dostavljenog spisa proizlazi da porezni obveznik kupac nekretnine, na temelju sklopljenog Ugovora o kupoprodaji po kojem je nastala porezna obveza, nije u skladu sa važećim zakonskim propisima prijavio nastanak porezne obveze nadležnoj ispostavi Porezne uprave. Međutim obzirom da je porezni obveznik kupac zatražio upis prava vlasništva u zemljišnim knjigama na temelju sklopljenog Ugovora o kupoprodaji Općinski sud Zemljišno-knjižni odjel dostavio je nadležnoj ispostavi Porezne uprave,  u skladu s odredbama Zakona o zemljišnim knjigama, rješenje kojim se dopušta uknjižba prava vlasništva na temelju sklopljenog Ugovora o kupoprodaji u korist kupca poreznog obveznika. Na temelju dobivenog saznanja o nastanku porezne obveze nadležna ispostava Porezne uprave pokrenula je postupak utvrđivanja poreza na promet nekretnina.

Shodno navedenom, Zakonom o porezu na promet nekretnina propisano je da porezni obveznik može ostvariti pravo na poništenje rješenja o porezu na promet nekretnina i povrat plaćenog poreza na promet nekretnina zbog raskida ugovora voljom stranaka samo ako su zadovoljeni svi uvjeti: da je do raskida došlo voljom stranaka, da je raskid prije prijenosa u zemljišnim knjigama te da nije prošlo više od godinu dana od konačnosti rješenja o utvrđivanju poreza na promet nekretnina. U konkretnom predmetu nadležna ispostava Porezne uprave utvrdila je nastanak porezne obveze poreza na promet nekretnina na temelju dostavljenog rješenja o uknjižbi prava vlasništva od 23. travnja 2004. godine. Stoga nema sumnje da je došlo do prijenosa vlasništva u zemljišnim knjigama i to prije raskida ugovora voljom stranaka (raskid 17. lipnja 2004.). Obzirom na navedeno porezni obveznik ne ostvaruje pravo na obnovu postupka i poništenje rješenja o porezu na promet nekretnina na temelju članka 22. Zakona o porezu na promet nekretnina.

Povratak na prethodnu stranicu