Porez na promet nekretnina - Povrat poreza
Broj klase:410-20/03-01/28
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 11.06.2003
Pravo na povrat plaćenog poreza na promet nekretnina
Na upit osobe A, o pravu na povrat plaćenog poreza na promet nekretnina u slučaju kada je došlo do sporazumnog raskida sklopljenog kupoprodajnog ugovora u roku od godine dana od dana sklapanja ugovora, a nije podnijet zahtjev za uknjižbu kupljene nekretnine, u nastavku odgovaramo.
Prema članku 22. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj: 69/97, 26/00 i 153/02) raskid ugovora o prijenosu vlasništva na nekretnini voljom stranaka prije nego se obavi prijenos u zemljišnim knjigama na novog vlasnika te raskid ili poništenje ugovora odlukom suda, razlog su za obnovu postupka i poništenje rješenja o utvrđivanju poreza na promet nekretnina. Prijedlog za obnovu postupka zbog raskida ugovora voljom stranaka prije nego što se obavi prijenos u zemljišnim knjigama na novog vlasnika, može se podnijeti u roku od jedne godine od dana konačnosti rješenja o utvrđivanju poreza.
Shodno navedenom, ako je do raskida ugovora o prijenosu vlasništva na nekretnini došlo voljom stranaka, a nije obavljen prijenos u zemljišnim knjigama, porezni obveznik može podnijeti prijedlog za obnovu postupka i poništenje rješenja o utvrđivanju poreza na promet nekretnina, u roku od jedne godine od dana konačnosti rješenja o utvrđivanju poreza te ostvariti pravo na povrat plaćenog poreza na promet nekretnina. Međutim ako nakon raskida ugovora, dođe do ponovnog sklapanja i prijavljivanja istog ugovora između istih poreznih obveznika ili članova uže obitelji, za kupnju iste nekretnine, smatrat će se da nije bilo razlog za provođenje obnove postupka i poništavanje rješenja, te će se provesti postupka naplate vraćenog poreza na promet nekretnina.
S odgovorom upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu