Porez na promet nekretnina - Povrat poreza
Broj klase:410-20/03-01/35
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 07.03.2003
Raskid ugovora - porez na promet nekretnina
Na upit Područnog ureda Požega, o obvezi plaćanja poreza na promet nekretnina u slučaju raskida ugovora i prijenosa vlasništva nekretnine s kupca na prodavatelja, u nastavku odgovaramo.
Zakon o obveznim odnosima (Narodne novine, broj: 53/91 - 112/99) predviđa mogućnost da stranke u određenim slučajevima raskinu zaključeni ugovor, pa nakon raskidanja ugovora više tog ugovora nema i pravne posljedice su takvog raskida da se vraća ono što se temeljem raskinutog ugovora primilo. Dakle, ponovno prenošenje vlasništva nekretnine u svakom slučaju je samo pravna posljedica raskidanja ugovora, a ne novi pravni posao. Stoga sporazum kojim se raskida sklopljeni ugovor s pravnom posljedicom ponovnog prenošenja prava vlasništva nekretnine na prodavatelja, ne može biti samostalni temelj nastanka porezne obveze plaćanja poreza na promet nekretnina.

Shodno navedenom, prenošenje vlasništva, sa kupca natrag na prodavatelja, u slučaju raskida ugovora ne može biti samostalni temelj za nastanak porezne obveze, jer se raskid ugovora ne smatra novim pravnim poslom. Pitanja vezana uz naknade eventualno nastale štete propisana su odredbama Zakona o obveznim odnosima. Ujedno napominjemo, da je pitanje prava na povrat već plaćenog poreza na promet nekretnina po osnovnom ugovoru u slučaju raskidanja ugovora utvrđeno odredbama članka 22. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj: 69/97, 26/00 i 153/02).
Povratak na prethodnu stranicu