Porez na promet nekretnina - Utvrđivanje poreza
Broj klase:410-20/03-01/140
Urudžbeni broj:513-07/03-2
zagreb, 17.11.2003
Utvrđivanje poreza na promet nekretnina na područjima posebne državne skrbi
Na upit Centra za radnu terapiju i rehabilitaciju o obvezi plaćanja poreza na promet nekretnina temeljem ugovora o kupnji motela u kojem namjeravaju obavljati vlastitu djelatnost zapošljavajući oko 50-zaposlenih, obzirom da se motel nalazi na području posebne državne skrbi, u nastavku odgovaramo.
Člankom 2. stavak 2. Zakona o područjima posebne državne skrbi (Narodne novine, broj: 26/03 - pročišćeni tekst) propisano je da prava iz navedenog Zakona imaju pravne osobe koje imaju sjedište na područjima posebne državne skrbi. Člankom 15. stavak 2. navedenog Zakona propisano je da porez na promet nekretnina ne plaćaju pravne osobe koje prodaju nekretnine na području posebne državne skrbi, a koje će kupcu i dalje služiti za obavljanje djelatnosti.
Ministarstvo financija - Porezna uprava očitovalo se mišljenjem Klasa: 410-20/98-01/118, Ur.broj: 513-07/99-2 od 3. veljače 1999.godine u kojem navodi, da promjene u poreznim propisima ne smiju ići na uštrb poticajnih mjera za naseljavanje i razvitak područja posebne državne skrbi, pa unatoč donošenju Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj: 69/97) koji je propisao kupca kao obveznika poreza na promet nekretnina, porezno oslobođenje primjenjuje se kada nekretninu na području posebne državne skrbi stječe kupac pod uvjetom da će mu nekretnina služiti za obavljanje djelatnosti.
Člankom 37. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj: 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) propisano je da se sjedište trgovačkog društva upisuje u trgovački registar. Odredbama članka 38. stavak 3. navedenog Zakona propisano je da se na temelju prijave trgovačkog društva promjena njegova sjedišta upisuje u trgovački registar. Člankom 39. stavak 1. točka 1. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj: 127/00, 86/01 i 150/02) propisano je da je sjedište poduzetnika za pravnu osobu sjedište koje je upisano u sudski registar ili drugi registar ili upitnike.Shodno navedenom, prava iz Zakona o područjima posebne državne skrbi ostvaruju pravne osobe koje imaju sjedište na području posebne državne skrbi, dok se sjedištem prema odredbama Općeg poreznog zakona i Zakona o trgovačkim društvima smatra mjesto upisano u odgovarajući registar, stoga Centar za radnu terapiju i rehabilitaciju koji nema sjedište na području posebne državne skrbi, ne ostvaruje prava iz navedenog Zakona.
Povratak na prethodnu stranicu