Porez na promet nekretnina - Utvrđivanje poreza
Broj klase:410-20/02-01/82
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 16.09.2002
Osoba A - utvrđivanje poreza na promet nekretnina temeljem sudske presude
Na upit osobe A, o utvrđivanju poreza na promet nekretnina temeljem sudske presude odnosno kupoprodajnog ugovora, nastavno odgovaramo.
Porez na promet nekretnina plaća se sukladno odredbama Zakona o porezu na promet nekretnina («Narodne novine» broj: 69/97). Člankom 4. navedenog Zakona propisano je da je predmet oporezivanja promet nekretnina, dok se prometom nekretnina smatra svako stjecanje nekretnina kao kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje iz trgovačkog društva, stjecanje nekretnina u postupku likvidacije ili stečaja, stjecanje na temelju odluke suda ili drugog tijela te ostali načini stjecanja nekretnina od drugih osoba.
U konkretnom slučaju do stjecanja nekretnina došlo je temeljem kupoprodajnog ugovora, koji je prijavljen u nadležnoj ispostavi Porezne uprave, te je temeljem istog plaćen porez na promet nekretnina.
U svrhu dobivanja tabularne isprave za upis prava vlasništva, porezni obveznik osoba A pokrenula je postupak na sudu, te je donesena deklaratorna presuda suda na temelju priznanja, kojom se priznaje da je porezni obveznik osoba A kupila predmetne nekretnine od stvarnog vlasnika.
Shodno navedenom, do stjecanja nekretnine došlo je temeljem kupoprodajnog ugovora, a ne temeljem sudske presude, jer istom nije ništa stečeno, već je samo utvrđeno postojeće pravo vlasništva, stoga nije bilo pravnog osnova da se ponovo utvrđuje porez na promet nekretnina temeljem presude suda.
S odgovorom upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu