Porez na promet nekretnina - Nastanak porezne obveze
Broj klase:410-01/05-01/121
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 03.02.2005
Obveza prijave nastanka porezne obveze
Na upit Područnog ureda Rijeka postoji li obveza prijave poreza na promet nekretnina, na temelju članka 17. Zakona o porezu na promet nekretnina, u slučajevima kada se kao stjecatelj javlja Autocesta "XY" d.d. u ime Republike Hrvatske, obzirom na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina, u nastavku odgovaramo.

Člankom 14. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj: 69/97, 26/00, 127/00 i 153/02) propisano je da porezna obveza poreza na promet nekretnina nastaje u trenutku sklapanja ugovora odnosno drugog pravnog posla kojim se stječe nekretnina. Prema članku 17. Zakona, porezni obveznik nastanak porezne obveze mora prijaviti ispostavi Porezne uprave na području koje se nalazi nekretnina u roku od 30 dana od dana njezina nastanka.
Porezni obveznik prijavljuje nastanak porezne obveze na obrascu Prijave poreza na promet nekretnina prema Pravilniku o obliku i sadržaju prijave poreza na promet nekretnina (Narodne novine, broj 28/01). Zakonom o porezu, na promet nekretnina nije propisano da porezni obveznik ne mora prijaviti nastanak porezne obveze ako će ostvariti pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina na temelju odredaba Zakona.
Shodno navedenom, porezni obveznik stjecatelj mora u zakonom propisanom roku prijaviti nastanak porezne obveze na propisanom obrascu Prijave poreza na promet nekretnina. Na temelju podnijete prijave poreza na promet nekretnina nadležna ispostava područnog ureda Porezne uprave donosi rješenje u kojem utvrđuje poreznu osnovicu i pripadajući porez na promet nekretnina odnosno donosi rješenje o oslobođenju od plaćanja poreza na promet nekretnina, ako je na temelju odredbi Zakona o porezu na promet nekretnina porezni obveznik oslobođen od plaćanja poreza na promet nekretnina.
Povratak na prethodnu stranicu