Porez na promet nekretnina - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-20/08-01/10
Urudžbeni broj:513-07-21-01/08-2
Zagreb, 26.05.2008
Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina pri kupnji građevinskog zemljišta

Primili smo dopis Područnog ureda Virovitica u kojem postavljaju upit može li građanin biti oslobođen plaćanja poreza na promet nekretnina pri kupnji građevinskog zemljišta na kojem će izgraditi kuću za rješavanje vlastitog stambenog pitanja, ako posjeduje u vlasništvu stan koji je veće vrijednosti od zemljišta ali ne zadovoljava njegove stambene potrebe.

U nastavku odgovaramo na upit.

Člankom 11. točka 11. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj: 69/97,26/00,127/00 i 153/02) propisano je oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina građana koji kupuju zemljište površine do 600m2, nakojem će graditi kuću za rješavanje vlastitog stambenog pitanja, uz kumulativno ispunjenje uvjeta navedenih u Zakonu.

Pod točkom 9.5. članka 11. propisano je da građanin i članovi njegove uže obitelji nemaju u vlasništvu drugu nekretninu (stan ili kuću) koja zadovoljava njihove stambene potrebe. U slučaju kad građanin ima u vlasništvu stan ili kuću (nekretnina u kojoj građanin ima prijavljeno prebivalište) kao kriteriji temeljem kojih se utvrđuje  zadovoljava li ta nekretnina njegove stambene, uzimaju se njegovi naturalni pokazatelji: površina stambenog prostora, opremljenost osnovnom infrastrukturom te zadovoljavajući higijensko-tehnički uvjeti.

Nadalje, porezni obveznik i članovi njegove uže obitelji moraju dokazati da nemaju u vlasništvu stan, odnosno kuću za odmor te druge nekretnine znatnije vrijednosti (građevinsko zemljište i poslovni prostor). U slučaju kad porezni obveznik ima u vlasništvu stan ili kuću za odmor, odnosno drugu nekretninu znatnije vrijednosti, kao kriterij uzimaju se vrijednosni pokazatelji, odnosno provodi se dokazni postupak, u kojem se utvrđuje tržišna vrijednost navedenih nekretnina.

Sukladno tome, poreznom obvezniku može se priznati pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina pri kupnji zemljišta,ako stan koji ima u vlasništvu, prema naturalnim pokazateljima, ne zadovoljava njegove stambene potrebe, uz kumulativno ispunjenje ostalih uvjeta navedenih u Zakonu.

Povratak na prethodnu stranicu