Porez na promet nekretnina - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-20/07-01/9
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 26.02.2007
Pravo na oslobođenje pri kupnji prve nekretnine

U svezi upita Porezne uprave Područnog ureda Koprivnice o primjeni članka 11. Zakona o porezu na promet nekretnina pri kupnji prve nekretnine (kuće s pripadajućim građevinskim i poljoprivrednim zemljištem), odnosno upita može li porezni obveznik ostvariti pravo na oslobođenje od poreza na promet nekretnina istovremeno i za stsmbeni objekt i za građevinsko zemljište, u nastavku odgovaramo:

Člankom 11. stavkom 1. točka 9. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj 69/97, 26/00 i 153/02) propisano je oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina građana koji kupnjom prve nekretnine (stana ili kuće) rješavaju vlastito stambeno pitanje uz kumulativno ispunjenje uvjeta navedenih u Zakonu i to:

  • da imaju hrvatsko državljanstvo,
  • da prijavljuju prebivalište u mjestu i na adresi gdje se nekretnina (koju kupuju) nalazi, 
  • da veličina nekretnine (stan ili kuća) koju kupuje građanin, ovisno o broju članova njegove uže obitelji, ne prelazi  propisanu površinu,
  • da građanin te članovi njegove uže obitelji nemaju u vlasništvu drugu nekretninu (stan ili kuću) koja zadovoljava njihove stambene potrebe,
  • da građanin te članovi njegove uže obitelji nemaju u vlasništvu stan odnosno kuću za odmor te druge nekretnine znatnije vrijednosti.

Člankom 11. stavkom 1. točkom 11. istog Zakona propisano je da porez na promet nekretnina ne plaćaju građani koji kupuju zemljište površine do 600 m2, na kojem će graditi kuću za rješavanje vlastitog stambenog pitanja, uz uvjete iz podtočaka 9.1., 9.5., 9.6. i 9.7. ovoga članka.

Slijedom navedenog, oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina može koristiti građanin kad kupuje građevinsko zemljište na kojem će u propisanom roku sagraditi stambeni objekt kojim će riješiti vlastito stambeno pitanje, a pri kupnji stambenog objekta i građevinskog zemljišta građanin ne može ostvariti pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina i na građevinsko zemljište i na sagrađeni stambeni objekt.

 

Povratak na prethodnu stranicu