Porez na promet nekretnina - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-20/05-01/66
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 27.10.2005
Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica - oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina
Kršćanska adventistička crkva postavila je upit o mogućnosti primjene oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina temeljem odredbi članka 17. stavak 5. Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica u slučaju kada temeljeni kupoprodajnog ugovora stječu stan - poslovni prostor koje će služiti crkvenim potrebama. Na postavljeni upit, u nastavku odgovaramo.
 
Člankom 17. stavak 5. Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica (Narodne novine, broj 83/02) propisano je da vjerska zajednica ne plaća porez na promet nekretnina kada stječe vjerske objekte ili zemljište za izgradnju vjerskih objekata bez obzira na način stjecanja ovih objekata.
 
Člankom 29. stavak 1. navedenog Zakona propisano je da su postojeće vjerske zajednice dužne prijavu podataka za upis u Evidenciju dostaviti Ministarstvu u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu pravilnika iz članka 26. stavka 1. navedenog Zakona. Prema članku 29. stavak 2. Zakona, vjerske zajednice koje ne postupe u skladu s odredbom iz stavka 1. članaka 29. Zakona ne mogu steći prava koja imaju prema odredbama navedenog i drugih Zakona.
 
Na temelju članka 12. Zakona o državnoj statistici (Narodne novine, broj: 52/94) Državni zavod za statistiku odredio je Klasifikaciju vrsta građevina - KVG za mjesečni i tromjesečni izvještaj građevinarstva (GRAD-21/M, GRAD-21/M/OBRT, GRAĐ-21/3M) (Narodne novine, broj 11/98), prema kojoj u zgrade za obavljanje vjerskih i drugih obreda pripadaju crkve, kapele, džamije, sinagogei itd, kao i groblja i građevine na grobljima, prostorije za ispraćaj, krematorije i slično.
 
U skladu s odredbama Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica i s odredbama Klasifikacije vrsta građevina smatramo da, stan - poslovni prostor, koji je predmet kupnje temeljem sklopljenog kupoprodajnog ugovora, nema obilježje vjerskog objekta. Obzirom na navedeno smatramo da se u konkretnom slučaju ne može primijeniti oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina temeljem članka 17. stavak 5. Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica.
 
S odgovorom upoznajte podnositelja upita.
 
Povezana mišljenja:
Klasa: 410-01/15-01/2665
Povratak na prethodnu stranicu