Porez na promet nekretnina - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-20/04-01/138
Urudžbeni broj:513-07-21-01/04-2
Zagreb, 18.11.2004
Porez na promet nekretnina
Porezni obveznik "A" obratio se s upitom smatra li se, glede dokazivanja prava na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina, da postoji bračna zajednica kada je pokrenut brakorazvodni postupak prije sklapanja ugovora odnosno mora li doprinijeti dokaze za suprugu obzirom da su pred Centrom za socijalnu skrb pokrenuli brakorazvodni postupak. Na postavljeni upit u nastavku odgovaramo.
Člankom 11. točka 9. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj: 69/97, 26/00, 127/00 i 153/02) propisano je oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina građana koji kupnjom prve nekretnine (stan ili kuću) rješavaju vlastito stambeno pitanje uz kumulativno ispunjenje uvjeta navedenih u Zakonu. Pod točkom 9.7. članka 11. Zakona, propisano je tko se smatra članovima uže obitelji, te se navodi da se članom uže obitelji smatraju bračni drug te djeca prijavljena na istoj adresi kao i građanin.
Prema članku 14. Zakona o porezu na promet nekretnina porezna obveza nastaje u trenutku sklapanja ugovora, odnosno drugoga pravnog posla, kojim se stječe nekretnina.
Prema odredbama Obiteljskog zakona (Narodne novine, broj: 116/03, 17/04 i 136/04) bez obzira na oblik u kojem je sklopljen, brak prestaje; srnrću bračnog druga, proglašenjem nestalog bračnog druga umrlim, poništenjem ili razvodom. Brak prestaje poništenjem ili rastavom kad presuda suda o poništaju ili rastavi braka postane pravomoćna.
Shodno navedenom, u postupku ostvarivanja prava na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina građanin porezni obveznik mora dokazati da u trenutku nastanka porezne obveze, zajedno sa članovima uže obitelji, ispunjava uvjete navedene u Zakonu. Članom uže obitelji smatra se i bračni drug sve dok traje bračna zajednica u skladu s odredbama Obiteljskog zakona. Kako u trenutku nastanka porezne obveze ne postoji pravomoćna presuda suda o razvodu braka građanin porezni obveznik mora dokazati i da njegova supruga i dijete ispunjavaju uvjete navedene u Zakonu.
Povratak na prethodnu stranicu