Porez na promet nekretnina - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-20/04-01/134
Urudžbeni broj:513-07-01-21/04-2
Zagreb, 08.11.2004
Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina
Porezni obveznik "A" d.o.o. postavio je upit može li se kod kupoprodajnog ugovora, temeljem kojeg "A" d.o.o, kupuje nekretnine - hotel u Crikvenici od poreznog obveznika "B" d.d., primijeniti porezno oslobođenje temeljem članka 12. stavak 1. Zakona o porezu na promet nekretnina obzirom da će kupac kupljene nekretnine unijeti u temeljni kapital društva. Na postavljeni upit u nastavku odgovaramo.
Člankom 4. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine broj: 69/97, 26/00, 127/00 i 153/02) propisano je da je predmet oporezivanja porezom na promet nekretnina promet nekretnina, dok se prometom nekretnina smatra svako stjecanje vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj. Prema članku 12. stavak 1. Zakona kada se nekretnine unose u trgovačko društvo kao osnivački ulog ili povećanje temeljnog kapitala, u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima, ne plaća se porez na promet nekretnina.
Shodno navedenom porez na promet nekretnina, temeljem članka 12. stavak 1. Zakona o porezu na promet nekretnina, ne plaća se kada se nekretnina od strane osnivača unosi u trgovačko društvo kao osnivački ulog ili povećanje temeljnog kapitala, a ne kada se radi o kupnji nekretnine koja će se unijeti u temeljni kapital. Kako se u konkretnom slučaju radi o kupnji nekretnine od strane trgovačkog društva, koja će se upisati u temeljni kapital, na predmetni promet nekretnina ne može se primijeniti oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina temeljem članka 12. stavak 1. Zakona o porezu na promet nekretnina.
Povratak na prethodnu stranicu