Porez na promet nekretnina - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-20/04-01/112
Urudžbeni broj:513-07-21-01/04-2
Zagreb, 23.09.2004
Porez na promet nekretnina
Na upit poreznog obveznika "A" ostvaruju li on i članovi njegove uže obitelji pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina u slučaju kada im grad dodjeljuje zemljište u skladu sa Zakonom o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji u nastavku odgovaramo.
Prema članku 13. stavak 4. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj: 69/97, 26/00, 127/00 i 153/02) porez na promet nekretnina ne plaćaju pravne i fizičke osobe kojima Republika Hrvatska ili jedinica lokalne samouprave i uprave daruje, odnosno daje nekretnine bez naknade radi odštete ili iz drugih razloga u svezi s Domovinskim ratom.
Prema članku 69. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, broj: 94/01, 122/02, 17/04 i 48/04) općine, gradovi i Grad Zagreb dužni su, u slučaju iz članka 68. navedenog Zakona i u slučaju kada osobe iz članka 67. navedenog Zakona koriste stambeni kredit za kupnju stana u objektima novogradnje ili grade kuću u vlastitoj organizaciji u mjestu prebivališta u vrijeme stradavanja, ustupiti bez naknade građevinsko zemljište i komunalno opremanje.
Shodno navedenom, kada fizičke osobe primaju na dar nekretnine od jedinica lokalne samouprave radi odštete ili iz drugih razloga u vezi s Domovinskim ratom ne plaćaju porez na promet nekretnina. Znači porezno oslobođenje primjenjuje se na fizičke osobe, dakle i na poreznog obveznika i na članove obitelji kada bez naknade primaju nekretnine radi odštete ili iz drugih razloga u svezi s Domovinskim ratom.
Povratak na prethodnu stranicu