Porez na promet nekretnina - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-20/04-01/124
Urudžbeni broj:513-07-21-01704-2
Zagreb, 23.09.2004
Porez na promet nekretnina
Područni ured Rijeka postavio je upit može li se temeljem članka 13. stavak 1. Zakona o porezu na promet nekretnina osloboditi od plaćanja poreza na promet nekretnina porezna obveznica "A" koja je kao nevjesta proglašena nasljednicom iz pok. osobe "B". U upitu se navodi kako je sin ostavitelja, čija je supruga kao nevjesta naslijedila dio nekretnine, umro nakon ostavitelja, a prije nego što je rješenje o nasljeđivanju postalo pravomoćno. Obzirom na navedeno Područni ured Rijeka smatra da se na nevjestu ostavitelja, kao suprugu pokojnog sina ostavitelja, može primijeniti porezno oslobođenje prema članku 13. stavak 1. Zakona o porezu na promet nekretnina. Na postavljeni upit u nastavku odgovaramo.
Prema članku 7. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj: 69/97, 26/00, 127/00 i 153/02) obveznik poreza na promet nekretnina pri nasljeđivanju je nasljednik ili zapisovnik.
Porez na promet nekretnina pri nasljeđivanju, darovanju i drugom stjecanju nekretnina bez naknade, prema članku 13. stavak 1. točka 1. Zakona o porezu na promet nekretnina, ne plaćaju bračni drug, potomci i preci te posvojenici umrlog ili darovatelja. Za priznavanje poreznog oslobođenja iz članka 13. stavak 1. točke 1., 2. i 3. Zakona o porezu na promet nekretnina mjerodavan je stupanj srodstva izmedu ostavitelja i osobe kojoj je nasljedstvo pripalo ili joj je ustupljeno.
Slijedom navedenog za priznavanje poreznog oslobođenja mjerodavan je stupanj srodstva izmedu ostavitelja i nasljednika odnosno osobe kojoj je nasljedstvo pripalo. Kako se u konkretnom slučaju radi o oporezivanju nasljedstva koje je pripalo nevjesti nije moguće primijeniti oslobođenje temeljem članka 13. stavak 1. točka 1. Zakona o porezu na promet nekretnina već valja razmotriti mogućnost oslobođenja temeljem članka 13. stavak 1. točka 2. i 3. Zakona o porezu na promet nekretnina.
Povratak na prethodnu stranicu