Porez na promet nekretnina - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-01/04-01/82
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 04.03.2004
Porez na promet nekretnina
Na upit Područnog ureda Bjelovar, o obvezi naknadnog plaćanja poreza na promet nekretnina u slučaju kada porezni obveznik, koji je ostvario pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina temeljem članaka 13. stavak 2. Zakona o područjima posebne državne skrbi, nekretninu, za koju je ostvario pravo na oslobođenje, unosi u temeljni kapital pravne osobe kao osnivač, u nastavku odgovaramo.
Prema članku 13. stavak 3. Zakona o područjima posebne državne skrbi (Narodne novine, broj: 26/03 - pročišćeni tekst) porez, kojeg je porezni obveznik bio oslobođen temeljem članka 13. stavaka 1. i 2. navedenog Zakona, plaća se ako se nekretnina otuđi ili se djelatnost prestane obavljati, ili korisnik promijeni prebivalište izvan područja posebne državne skrbi u roku 10 godina od dana nabave nekretnina.
Kako otuđenje nekretnine pretpostavlja da vlasnik otuđi nekretninu na bilo koji pravno dopušteni način dakle i prodajom, zamjenom, darovanjem i na ostale načine koje zakon dopušta, to i u slučaju kada vlasnik nekretnine nekretninu unosi kao osnivač u temeljni kapital društva, dolazi do otudenja nekretnine. U navedenom slučaju kada vlasnik nekretnine, koji je ostvario pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina temeljem članka 13. stavak 2. Zakona o područjima posebne državne skrbi, otuđuje nekretninu u roku od 10 godina od dana nabave na način da istu unosi u trgovačko društvo kao osnivački ulog obveznik je plaćanja poreza na promet nekretnina kojeg je bio oslobođen.
Povratak na prethodnu stranicu