Porez na promet nekretnina - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-20/03-01/188
Urudžbeni broj:513-07/04-2
Zagreb, 03.03.2004
Utvrđivanje poreza na promet nekretnina na područjima posebne državne skrbi
Osoba "A", vlasnik obrta za uzgoj slatkovodne ribe postavio je upit o obvezi plaćanja poreza na promet nekretnina. U upitu navodi da je temeljem kupoprodajnog ugovora sklopljenim sa prodavateljem Tvrtka "X" stekao nekretninu ribnjak koji se nalazi na području posebne državne skrbi. Kako je sjedište obrta i prebivalište poreznog obveznika, vlasnika obrta na području posebne državne skrbi, a nekretnina koje se kupuje, koja se takoder nalazi na području posebne državne skrbi, služiti će za obavljanje djelatnosti, porezni obveznik postavlja upit je li oslobođen od plaćanja poreza na promet nekretnina. Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
Člankom 2. stavak 2. Zakona o područjima posebne državne skrbi (Narodne novine, broj: 26/03 - pročišćeni tekst) propisano je da prava iz navedenog Zakona ostvaruju fizičke osobe koje imaju prebivalište i borave na područjima posebne državne skrbi i pravne osobe koje imaju sjedište na područjima posebne državne skrbi. Člankom 13. stavak 2. navedenog Zakona propisano je da porez na promet nekretnina ne plaćaju pravne osobe koje prodaju nekretnine na području posebne državne skrbi, a koje će kupcu i dalje služiti za obavljanje djelatnosti. Ministarstvo financija - Porezna uprava očitovalo se mišljenjem Klasa: 410-20/9801/118, Ur.broj: 513-07/99-2 od 3. veljače 1999. u kojem navodi, da promjene u poreznim propisima ne smiju ići na uštrb poticajnih mjera za naseljavanje i razvitak područia posebne državne skrbi, pa unatoč donošenju Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj: 69/97) koji je propisao kupca kao obveznika poreza na promet nekretnina, porezno oslobođenje primjenjuje se kada nekretninu na područiu posebne državne skrbi stječe kupac pod uvjetom da će mu nekretnina služiti za obavljanje djelatnosti.
Shodno navedenom, prava iz Zakona o područjima posebne državne skrbi ostvaruju fizičke osobe koje imaju prebivalište i borave na područiima posebne državne skrbi. Kako se u upitu navodi da se nekretnina, koje se nalazi na području posebne državne skrbi, kupuje od pravne osobe i to nekretnina koja će kupcu fizičkoj osobi, koja ima prebivalište i boravi na područiu posebne državne skrbi, služiti za obavljanje djelatnosti, porezni obveznik kupac
ostvaruje pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina temeljem Zakona o područjima posebne državne skrbi.
Povratak na prethodnu stranicu