Porez na promet nekretnina - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-20/03-01/185
Urudžbeni broj:513-07/04-2
Zagreb, 22.01.2004
Porez na promet nekretnina
Na upit osobe "A", podliježe li obvezi naknadnog plaćanja poreza na promet nekretnina temeljem ugovora kojim prodaje spremište, koje je kupljeno uz stambeni prostor, na koji je
ostvario pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina kao građanin koji
kupnjom prve nekretnine rješava vlastito stambeno pitanje, u roku od 5 godina od dana
nabave nekretnine, u nastavku odgovaramo.
Prema članku 11. tocka 10. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj: 69/97, 26/00 i 153/02) porez kojeg je građanin bio oslobođen plaća se ako se stan ili
kuca otuđi u roku od 5 godina od dana nabave nekretnine. Shodno navedenom, porezni obveznik koji u roku od 5 godina od dana nabave otudi nekretninu, u konkretnom slucaju stambeni prostor, na koju je ostvario pravo na oslobođenje od placanja poreza na promet nekretnina naknadno plaća porez kojeg je bio oslobođen. Kako se u upitu navodi da porezni obveznik otuđuje samo spremište koje je bilo kupljeno uz stambeni prostor na koji je ostvario pravo na oslobođenje, ne plaća naknadno porez budući da na spremište koje je kupljeno uz stambeni prostor nije ni ostvario pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina.
Povratak na prethodnu stranicu