Porez na promet nekretnina - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-20/03-01/60
Urudžbeni broj:513-07/04-2
Zagreb, 05.01.2004
Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina
Na upit Područnog ureda Varaždin, ostvaruje li porezni obveznik pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina do 50m2 ili do 65m2 stambenog prostora, u slučaju kada je porezni obveznik oženjen Austrijankom, austrijskog državljanstva koja nema prebivalište u Republici Hrvatskoj, u nastavku odgovaramo.
 
Člankom 11. točka 9. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj 69/97, 26/00 i 153/02) propisano je oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina građana koji kupnjom prve nekretnine (stan ili kuću) rješavaju vlastito stambeno pitanje uz kumulativno ispunjenje uvjeta navedenih u Zakonu i to:
- da imaju hrvatsko državljanstvo,
- da prijavljuju prebivalište u mjestu i na adresi gdje se nekretnina (koju kupuju) nalazi,
- da veličina nekretnine (stan ili kuća) koju kupuje građanin i njegov bračni drug ne prelazi površinu od 65 m2 stambenog prostora
- da građanin te članovi njegove uže obitelji nemaju u vlasništvu drugu nekretninu (stan ili kuću) koja zadovoljava njihove stambene potrebe,
- da građanin te članovi njegove uže obitelji nemaju u vlasništvu stan odnosno kuću za odmor te druge nekretnine znatnije vrijednosti.
 
Prema članku 11. točka 10. Zakona o porezu na promet nekretnina, ako se stan ili kuća otuđi u roku od 5 godina od dana nabave nekretnine plaća se porez na promet nekretnina kojeg je porezni obveznik bio oslobođen.
 
Shodno navedenom, Zakonom su propisani uvjeti koje građani moraju kumulativno ispuniti da bi ostvarili pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina. Za članove uže obitelji građana postavlja se uvjet da nemaju u vlasništvu drugu nekretninu kojom rješavaju stambene potrebe i da nemaju u vlasništvu drugu nekretninu znatnije vrijednosti. Ne postavlja se uvjet da član uže obitelji mora biti hrvatski državljanin i da mora prijaviti prebivalište na novokupljenoj nekretnini iako je pretpostavka da ako se kupnjom nekretnine rješava stambeno pitanje da će se prijaviti prebivalište na novokupljenoj nekretnini. Stoga u konkretnom slučaju porezni obveznik može ostvariti pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina do 65 mz stambenog prostora, iako bračni drug nije hrvatski državljanin i nije izvršio prijavu prebivališta, uz uvjet da kumulativno ispunjava ostale uvjete iz Zakona što pretpostavlja da bračni drug mora dokazati da nema riješeno stambeno pitanje te da nema u vlasništvu druge nekretnine znatnije vrijednosti i to ne samo u Republici Hrvatskoj već i u Austriji.
 
Povratak na prethodnu stranicu