Porez na promet nekretnina - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-20/03-02/86
Urudžbeni broj:513-07/03-3
Zagreb, 03.12.2003
Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina
Na upit tvrtke "A", ostvaruje li pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina kod kupnje prve nekretnine, građanin hrvatski državljanin koji zajedno sa dvoje malodobne djece prijavljuje prebivalište na novokupljenu nekretninu, dok supruga koja je češka državljanka i koja je pokrenula postupak za prijam u hrvatsko državljanstvo ne prijavljuje prebivalište na novokupljenoj adresi, te na upit o obvezi prijave prebivališta kod kupnje zemljišta radi izgradnje kuće, u nastavku odgovaramo.
Člankom 11. točka 9. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj 69/97, 26/00 i 153/02) propisano je oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina građana koji kupnjom prve nekretnine (stan ili kuću) rješavaju vlastito stambeno pitanje uz kumulativno ispunjenju uvjeta navedenih u Zakonu i to:
- da imaju hrvatsko državljanstvo,
- da prijavljuju prebivalište u mjestu i na adresi gdje se nekretnina (koju kupuju) nalazi,
- da veličina nekretnine (stan ili kuća) koju kupuje građanin ovisno o broju članova njegove uže obitelji ne prelazi površinu kako slijedi:
za 1 osobu do 50 m2 stambenog prostora
za 2 osobe do 65 m2 stambenog prostora
za 3 osobe do 80 m2 stambenog prostora
za 4 osobe do 90 m2 stambenog prostora
za 5 osoba do 100 m2 stambenog prostora
za 6 osoba do 110 m2 stambenog prostora
za 7 i više osoba do 120 m2 stambenog prostora,
- da građanin te članovi njegove uže obitelji nemaju u vlasništvu stan odnosno kuću za odmor te druge nekretnine znatnije vrijednosti.
Člankom 11. točka 11. Zakona propisano je oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina građana koji kupuju zemljište površine do 600 m2, na kojem će graditi kuću za rješavanje stambenog pitanja uz kumulativno ispunjenje uvjeta navedenih u Zakonu i to:
- da imaju hrvatsko državljanstvo,
- da gradanin te članovi njegove uže obitelji nemaju u vlasništvu drugu nekretninu (stan ili kuću) koja zadovoljava njihovo stambene potrebe,
- da građanin te članovi njegove uže obitelji nemaju u vlasništvu stan odnosno kuću za odmor te druge nekretnine znatnije vrijednosti.
Člankom 11. točka 12. Zakona propisano je da se porez kojeg je porezni obveznik bio oslobođen naknadno plaća ako se na zemlištu u roku od 5 godina ne izgradi kuća ili ako se zemljište otuđi u roku od 5 godina od dana nabave.
Shodno navedenom, Zakonom su propisani uvjeti koje građani moraju kumulativno ispuniti da bi ostvarili pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina. Ako građanin kupuje zemljište radi izgradnje kuće kojom rješava vlastito stambeno pitanje ne postavlja se uvjet prijave prebivališta. Nadalje, za članove uže obitelji građana postavlja se uvjet da nemaju u vlasništvu drugu nekretninu kojom rješavaju stambene potrebe i da nemaju u vlasništvu drugu nekretninu znatnije vrijednosti. Ne postavlja se uvjet da član uže obitelji mora prijaviti prebivalište na novokupljenoj nekretnini iako je pretpostavka da ako se kupnjom nekretnine rješava stambeno pitanje da će se prijaviti prebivalište na novokupljenoj nekretnini. Stoga u konkretnom slučaju građanin može ostvariti pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina iako supruga nije izvršila prijavu prebivališta, uz uvjet da kumulativno ispunjava ostale uvjete iz Zakona što pretpostavlja da supruga mora dokazati da nema riješeno stambeno pitanje, a ni druge nekretnine znatnije vrijednosti na području Republike Hrvatske kao i na području Republike Češke.
Povratak na prethodnu stranicu