Porez na promet nekretnina - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-20/03-01/128
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 03.12.2003
Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina
Na upit Područnog ureda Rijeka, o pravu na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina u slučaju kada je građanin u 2003. godini prodao stan od 54m2, da bi nakon toga kupio stan od 31 m2 te podnio zahtjev za utvrđivanje prava na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja četveročlane obitelji, u nastavku odgovaramo.
Člankom 11. točka 9. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj: 69/97, 26/00 i 153/02) propisano je oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina građana koji kupuju prvu nekretninu (stan ili kuću) kojom rješavaju vlastito stambeno pitanje, a kumulativno ispunjavaju uvjete navedene u Zakonu.
Podtočkom 9.3. članka 11. Zakona o porezu na promet nekretnina kao jedan od uvjeta za oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina propisano je da veličina nekretnine koju građanin kupuje, ako je riječ o četveročlanoj obitelji, ne prelazi površinu od 90m2. Podtočkom 9.5. članka 11. navedenog Zakona kao jedan od uvjeta navodi se i da građanin te članovi njegove uže obitelji nemaju u vlasništvu drugu nekretninu koja zadovoljava njihove stambene potrebe, dok se pod nekretninom koja zadovoljava stambene potrebe smatra vlasništvo stambenog prostora koji je opremljen osnovnom infrastrukturom i zadovoljava higijensko - tehničke uvjete.
Shodno navedenom, podtočkom 9.3. članka 11. Zakona propisana je površina koja ovisno o broju članova uže obitelji zadovoljava stambene potrebe građana, a podtočkom 9.5. članka 11. Zakona pobliže je opisan stambeni prostor koji zadovoljava stambene potrebe. Stoga, građanin porezni obveznik koji prodaje veći stan i kupuje manji stan, ne može ostvariti pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina, budući da pravo na oslobođenje ostvaruju građani koji kupnjom prve nekretnine rješavaju vlastito stambeno pitanje, a kupnja manjeg stambenog prostora ne može se smatrati rješavanjem stambenog pitanja.
Povratak na prethodnu stranicu