Porez na promet nekretnina - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-20/03-01/178
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 05.12.2003
Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina
Na upit Područnog ureda Varaždin, o pravu na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina u slučaju kada dva kupca odnosno dva porezna obveznika, koja međusobno nisu članovi uže obitelji, kupuju zemljište površine od 850m2, u nastavku odgovaramo.
Člankom 11. točka 11. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj: 69/97, 26/00 i 153/02) propisano je oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina građana koji kupuju zemljište površine do 600 m2, na kojem će graditi kuću za rješavanje stambenog pitanja uz kumulativno ispunjenje uvjeta navedenih u Zakonu i to:
- da imaju hrvatsko državljanstvo,
- da gradanin te članovi njegove uže obitelji nemaju u vlasništvu drugu nekretninu (stan ili kuću) koja zadovoljava njihove stambene potrebe,
- da gradanin te članovi njegove uže obitelji nemaju u vlasništvu stan odnosno kuću za odmor te druge nekretnine znatnije vrijednosti.
Shodno navedenom, u slučaju kada u kupoprodajnom ugovoru imamo dva kupca, svaki kupac je zasebni porezni obveznik i može ostvariti pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina do 600m2 pod uvjetom da kumulativno ispunjavaju uvjete navedene u Zakonu.
Povratak na prethodnu stranicu