Porez na promet nekretnina - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-20/03-01/84
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 27.06.2003
Porez na promet nekretnina - pravo na oslobođenje
Na upit osobe A, o pravu na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina kod kupnje zemljišta površine 468 m2 na kojem je započeta gradnja stambenog objekta kuće, površine 97 m2, golih zidova, bez struje i osnovne infrastrukture i dvora 371 m2, u nastavku odgovaramo.
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine broj: 153/02) dana je mogućnost građanima koji kupnjom prve nekretnine (stan, kuća, zemljište ili novosagrađena nekretnina) rješavaju vlastito stambeno pitanje, da ako kumulativno ispunjavaju uvjete iz Zakona budu oslobođeni od plaćanja poreza na promet nekretnina.
Kod kupnje stana, kuće ili novosagrađene nekretnine kao jedan od uvjeta propisana je površina stambenog prostora ovisno o broju članova uže obitelji za koju građanin može ostvariti pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina. Znači da bi se postiglo pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina kod kupnje stana, kuće ili novosagrađene nekretnine, potrebno je utvrditi točnu površinu stambenog prostora.
Kako je u upitu navedeno da je predmet kupoprodaje zemljište sa započetom gradnjom, a u vlasničkom listu je zabilježeno da je upis kuće izvršen bez građevinske i uporabne dozvole, u navedenom slučaju nije moguće primijeniti oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina kao kod kupnje kuće, stana ili novosagrađene nekretnine, jer bez pripadajuće dokumentacije nije moguće utvrditi stambenu površinu, na koju bi porezni obveznik ostvario pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina. Ispostava Porezne uprave u navedenom slučaju procijeniti će zemljište sa započetom gradnjom, no pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina može se primijeniti samo na zemljište površine do 600 m2.
S odgovorom upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu