Porez na promet nekretnina - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-20/03-01/88
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 06.06.2003
Porez na promet nekretnina - oslobođenja
Obratio nam se gospodin "A", u svezi obveze plaćanja poreza na promet nekretnina temeljem kupoprodajnog ugovora sklopljenog između njega kao jednog od kupca te pravne osobe "B" d.d. u stečaju kao prodavatelja, za kupnju nekretnine - vinski podrum površine 357m2. U dopisu porezni obveznik navodi da je navedeni vinski podrum zajedno sa ostalim nasljednicama zatražio zahtjevom za naknadu oduzete nacionalizirane imovine svog oca. Rješavajući po zahtjevu za oduzetu imovinu Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji odbio je zahtjev za povrat oduzete imovine, te donio rješenje prema kojem ovlaštenicima naknade pripada pravo na naknadu u dionicama iz portfelja Hrvatskog fonda za privatizaciju. Kako je u međuvremenu nad pravnom osobom "B" d.d. otvoren stečajni postupak, objavljen je oglas o javnoj prodaji nekretnina pravne osobe "B" d.d., između ostalog i vinskog podruma. Na navedeni oglas porezni obveznik osoba "A" zajedno sa ostalim nasljednicima stavio je ponudu, te su sklopljeni navedeni kupoprodajni ugovori, jer je prema navodima poreznog obveznika to bio jedini način da im podrum pripadne u vlasništvo. S obzirom na izneseno porezni obveznik postavlja pitanje postoji li obveza plaćanja poreza na promet nekretnina temeljem sklopljenog kupoprodajnog ugovora.
Uvjeti i postupak naknade za imovinu koja je prijašnjim vlasnicima oduzeta od strane jugoslavenske komunističke vladavine, a koja je prenesena u općenarodnu imovinu, državno, društveno ili zadružno vlasništvo uređeni su Zakonom o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (Narodne novine broj: 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 65/01, 118/01, 80/02 i 81/02).
Plaćanje poreza na promet nekretnina uređeno je Zakonom o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj: 69/97, 26/00 i 153/02). Člankom 11. točka 3. Zakona propisano je da porez na promet nekretnina ne plaćaju osobe koje stječu nekretnine u postupku vraćanja oduzete imovine i komasacije nekretnina. Stoga, kada prijašnji vlasnik dobiva naknadu za oduzetu imovinu u naravi, dakle kada dobiva ili stječe vlasništvo nekretnina ne plaća porez na promet nekretnina.

Shodno navedenom, osobe koje stječu nekretnine u postupku vraćanja oduzete imovine ne plaćaju porez na promet nekretnina. Kako je iz upita vidljivo, porezni obveznik stekao je nekretninu - vinski podrum temeljem kupoprodajnog ugovora sklopljenog sa pravnom osobom "B" d.d. u stečaju, jer je temeljem rješenja Ureda državne uprave odbijen zahtjev za povrat oduzete imovine, te je obvezniku naknade pripalo pravo na naknadu u dionicama. Stoga se na poreznog obveznika ne može primijeniti oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina temeljem članka 11. točka 3. Zakona o porezu na promet nekretnina, odnosno porezni obveznik, obveznik je plaćanja poreza na promet nekretnina temeljeni kupoprodajnog ugovora sklopljenog sa pravnom osobom "B" d.d. u stečaju.
Povratak na prethodnu stranicu