Porez na promet nekretnina - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-20/03-01/99
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 02.06.2003
Porez na promet nekretnina - oslobođenje
Obratio nam se gospodin "A" sa upitom da li ostvaruje pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnine kod kupovine stana kojim rješava vlastito stambeno pitanje. U upitu, porezni obveznik navodi, da mu je u 1998. godini otac darovao stan površine 79,5 m2, u kojem su od trenutka darovanja živjeli porezni obveznik i njegova supruga te roditelji poreznog obve2:nika. Tijekom mjeseca travnja 2003. godine, u očekivanju rođenja djeteta, porezni obveznik prodao je navedem stan, te kupio novi stan površine 66 m2 za sebe i suprugu, dok su roditelji poreznog obveznika za sebe kupili stan površine 76 m2.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina objavljenje u Narodnim novinama broj: 153/02 od 20. prosinca 2002. Člankom 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona dodaju se nove točke u članku 11. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine broj: 69/97 i 26/00) čime se propisuje oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina građana koji kupnjom prve nekretnine (stan ili kuću) rješavaju vlastito stambeno pitanje uz kumulativno ispunjenju uvjeta navedenih u Zakonu.
Podtočkom 9.7 članka 11. Zakona o porezu na promet nekretnina propisano je da se članovima uže obitelji, u smislu navedenog Zakona, smatraju bračni drug te djeca prijavljena na istoj adresi kao i građanin, te se ostali uvjeti propisuju u odnosu upravo na te članove uže obitelji.
Podtočkom 9.3 članka 11. Zakona kao jedan od uvjeta za oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina propisano je da veličina nekretnine koju građanin kupuje, ako je riječ o dvočlanoj obitelji (suprug i supruga), ne prelazi površinu od 65m2.
Podtočkom 9.5. članka 11. navedenog Zakona kao jedan od uvjeta navodi se i da građanin te članovi njegove uže obitelji, nemaju u vlasništvu drugu nekretninu koja zadovoljava njihove stambene potrebe, dok se pod nekretninom koja zadovoljava stambene potrebe smatra vlasništvo stambenog prostora koji je opremljen osnovnom infrastrukturom i zadovoljava higijensko - tehničke uvjete.
Shodno navedenom, podtočkom 9.3 članka 11. Zakona propisana je površina koja ovisno o broju članova uže obitelji zadovoljava stambene potrebe građana, a podtočkom 9.5. članka 11. Zakona pobliže je opisan stambeni prostor koji zadovoljava stambene potrebe. Stoga građanin porezni obveznik koji prvi put kupuje stan od 66 m2 kojim rješava vlastito stambeno pitanje te stambeno pitanje svoje supruge, a imao je u vlasništvu stan od 79,5 m2, koji je otuđio u mjesecu travnju 2003. godine, ne može ostvariti pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina kao građanin koji kupnjom prve nekretnine rješava vlastito stambeno pitanje, jer se vlasništvo stana od 79,5 m2 smatra riješenim stambenim pitanjem dvočlane obitelji.
Povratak na prethodnu stranicu