Porez na promet nekretnina - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-20/03-01/92
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 02.06.2003
Porez na promet nekretnina - oslobođenje
Obratio nam se gospodin "A" sa upitom da li ostvaruje pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina kod kupnje 10,62/100 dijela nekretnine kuće i dvorište, povezane s vlasništvom trosobnog stana na drugom katu oznake 3A, površine 64,93 m2, s parkirališnim mjestom br.4., kao i 0,51/100 dijela iste nekretnine povezane s vlasništvo spremišta u podrumu oznake C, površine 3,08 m2. U upitu porezni obveznik navodi da traži pravo na oslobođenje od plaćanja porez na promet nekretnina na površinu stambenog prostora, te na vrijednost parkirnog mjesta, jer smatra da se sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, te sukladno načelu jedinstva nekretnine postoji neodvojiva povezanost između vlasništva nad posebnim dijelom zgrade i suvlasništva cijele nekretnine koja se sastoji od zgrade, zajedničkih dijelova zgrade i zemljišta.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina objavljen je u Narodnim novinama broj: 153/02 od 20. prosinca 2002. Člankom 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona dodaju se nove točke u članku 11. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine broj: 69/97 i 26/00) čime se propisuje oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina građana koji kupnjom prve nekretnine (stan ili kuću) rješavaju vlastito stambeno pitanje uz kumulativno ispunjenju uvjeta navedenih u Zakonu.
Pod točkom 9.3. propisana je veličina stambenog prostora za kojeg porezni obveznik ovisno o broju članova njegove uže obitelji, može ostvariti pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina.
Od dana stupanja na snagu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj: 91/96, 73/00 i 114/01) vrijedi načelo pravne jedinstvenosti prema kojem pojedinačnu nekretninu čini zemljišna čestica, uključujući i sve stoje s njom razmjerno trajno povezano na njezinoj površini ili ispod nje. Prema odredbama navedenog Zakona, uz stan odnosno drugu samostalnu prostoriju, vlasništvo posebnog dijela nekretnine može se protezati i na sporedne dijelove kao što su otvoreni balkoni, terase, podrumske ili tavanske prostorije, kućne vrtove, parkirna mjesta i slično.
Stoga odredbama Zakona o porezu na promet nekretnina predviđeno je pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina, građana koji kupnjom prve nekretnine rješavaju vlastito stambeno pitanje, i to za površinu stambenog prostora koji uključuje, shodno odredbama Zakona o vlasništvu i dragim stvarnim pravima, i pripadajući dio zemljišta navedenom stambenom prostoru. Zakonom o porezu na promet nekretnina nije predviđeno pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na. promet nekretnina, na stjecanje vlasništva ostalih sporednih dijelova, kao primjerice parkirnog mjesta.
Povratak na prethodnu stranicu