Porez na promet nekretnina - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-20/02-01/31
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 30.05.2003
Porez na promet nekretnina - oslobođenje
Na upit Ispostave Zagreb VI - za nekretnine, o pojašnjenu da li se kupnjom prve nekretnine kojom građanin rješava vlastito stambeno pitanje smatra kupnja prve nekretnine u 2003. godini iako je građanin u 2002. godini odnosno prije stupanja na snagu Zakona prodao nekretninu stečenu naplatnim pravnim poslom koja je zadovoljavala njegove stambene potrebe, u nastavku odgovaramo.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina objavljen je u Narodnim novine, broj: 153/02 dana 20. prosinca 2002.. Člankom 6. navedenog Zakona propisano je da Zakon stupa na snagu osmog dana nakon objave u Narodnim novinama, a primjenjuje se od 1. siječnja 2003.
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina propisana su opća oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina građana koji kupnjom prve nekretnine ( stan, kuća, zemljište, novosagrađene nekretnine u dijelu koji čini vrijednost zemljišta i iznos naknade za komunalno uređenje zemljišta prema odluci mjerodavnih tijela) rješavaju vlastito stambeno pitanje. Za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina propisani su uvjeti koje građanin, kao i članovi njegove uže obitelji moraju kumulativno zadovoljiti.
U postupku utvrđivanja prava na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina, potrebno je provjeriti je li građanin ili član njegove uže obitelji nakon datuma primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina (1. siječnja 2003.) izvršio otuđenje nekretnine (primjerice darovnim ili kupoprodajnim ugovorom otuđio nekretnine), sa ciljem ostvarivanja uvjeta za postizanje poreznog oslobođenja. U navedenim slučajevima, kod utvrđivanja nekretnina u vlasništvu građana i članova njegove uže obitelji, uzet će se u obzir i otuđene nekretnine.
Milan Trbojević
Shodno navedenom, kako se Zakon primjenjuje od 1. siječanja 2003., smatrat će se da građanin kupuje prvu nekretninu kojom rješava vlastito stambeno,,£iiafH
Povratak na prethodnu stranicu