Porez na promet nekretnina - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-20/03-01/
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 30.05.2003
Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina
Na upit osobe "A", o pravu na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina kada malodobno dijete koje je putem ostavinske rasprave naslijedilo nekretninu, te istu prodalo putem zakonskog zastupnika te dobivenim novcem od prodaje naslijedeđnog stana kupilo novi stan kojim rješava svoje stambeno pitanje, u nastavku odgovaramo.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina objavljenje u Narodnim novinama broj: 153/02 od 20. prosinca 2002.godine. Člankom 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona dodaju se nove točke u članku 11. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine broj: 69/97 i 26/00) čime se propisuje oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina građana koji kupnjom prve nekretnine (stan ili kuću) rješavaju vlastito stambeno pitanje uz kumulativno ispunjenju uvjeta navedenih u Zakonu.

Navedeno oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina namijenjeno je dakle poreznim obveznicima građanima koji kupnjom prve nekretnine rješavaju vlastito stambeno pitanja kao i stambeno pitanje članova uže obitelji. Kako malodobno dijete pripada užoj obitelji kao član te obitelji, pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina u slučajevima kada malodobno dijete kupuje nekretninu za rješavanja vlastitog stambenog pitanja, može se postići samo ako cijela uža obitelj kumulativno udovoljava uvjetima navedenim u Zakonu.
Povratak na prethodnu stranicu