Porez na promet nekretnina - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-20/03-01/41
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 23.04.2003
Porez na promet nekretnina
Na upit osobe A, o plaćanju poreza na promet nekretnina temeljem ugovora o razvrgnuću suvlasničke zajednice, u nastavku odgovaramo.
Člankom 11. stavak 8. Zakona porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj: 69/97, 26/00 i 153/02) propisano je da porez na promet nekretnina ne plaćaju osobe koje stječu određene posebne dijelove nekretnine razvrgnućem suvlasništva ili pri diobi zajedničkog vlasništva nekretnina, do iznosa vrijednosti njihovog suvlasništva, odnosno zajedničkog vlasništva prije razvrgnuća.
Shodno navedenom, iz dostavljenog upita vidljivo je da temeljem ugovora o razvrgnuću suvlasničke zajednice suvlasnici razvrgavaju suvlasništvo na način da umjesto vlasništva idealnog dijela katastarskih čestica dobivaju vlasništvo točno određenih katastarskih čestica. Porez na promet nekretnina ne plaća pojedini suvlasnik do iznosa vrijednosti svog suvlasničkog dijela. Suvlasnik čiji određeni dio katastarskih čestica poslije razvrgnuća veći od vrijednosti njegovog idealnog dijela, plaća porez na promet nekretnina na iznos vrijednosti koji je veći od vrijednosti idealnog dijela.
S odgovorom upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu