Porez na promet nekretnina - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-20/03-01/66
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 05.05.2003
Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina
Na upit osobe A, o pravu na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina kod kupnje kuće, kojom zajedno sa svojom obitelji (suprugom, djetetom i bakom) rješava vlastito stambeno pitanje, a trenutno žive u stanu od 68m2, u nastavku odgovaramo.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina objavljen je u Narodnim novinama broj: 153/02 od 20. prosinca 2002. Člankom 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona dodaju se nove točke u članku 11. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine broj: 69/97 i 26/00) čime se propisuje oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina građana koji kupnjom prve nekretnine (stan ili kuću) rješavaju vlastito stambeno pitanje uz kumulativno ispunjenju uvjeta navedenih u Zakonu.
Podtočkom 9.7 članka 11. Zakona o porezu na promet nekretnina propisano je da se članovima uže obitelji, u smislu navedenog Zakona, smatraju bračni drug te djeca prijavljena na istoj adresi kao i građanin, te se ostali uvjeti propisuju u odnosu upravo na te članove uže obitelji.
Podtočkom 9.3 članka 11. Zakona kao jedan od uvjeta za oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina propisano je da veličina nekretnine koju građanin kupuje, ako je riječ o tročlanoj obitelji (suprug, supruga i dijete), ne prelazi površinu od 80m2. Podtočkom 9.5. članka 11. navedenog Zakona kao jedan od uvjeta navodi se i da građanin te članovi njegove uže obitelji nemaju u vlasništvu drugu nekretninu koja zadovoljava njihove stambene potrebe, dok se pod nekretninom koja zadovoljava stambene potrebe smatra vlasništvo stambenog prostora koji je opremljen osnovnom infrastrukturom i zadovoljava higijensko - tehničke uvjete.

Shodno navedenom, podtočkom 9.3 članka 11. Zakona propisana je površina koja ovisno o broju članova uže obitelji zadovoljava stambene potrebe građana, a podtočkom 9.5. članka 11. Zakona pobliže je opisan stambeni prostor koji zadovoljava stambene potrebe. Stoga građanin porezni obveznik koji prvi put kupuje kuću kojom rješava vlastito stambeno pitanje svoje obitelji, a ima u vlasništvu stan od 68m2, a zadovoljava ostale uvjete iz Zakona, ostvaruje pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina na površinu do 80m2 stambenog prostora, kao građanin koji kupnjom prve nekretnine rješava vlastito stambeno pitanje, jer se vlasništvo stana od 68m2 ne smatra riješenim stambenim pitanjem tročlane obitelji.
S odgovorom upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu