Porez na promet nekretnina - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-20/03-01/56
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 31.03.2003
Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina
Na upit osobe A, o pravu na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina kod kupnje 289,5m2 zemljišta, radi izgradnje kuće kojom rješava vlastito stambeno pitanje svoje peteročlane obitelji, ako ima u vlasništvu građevinsko zemljište od iste površine, u nastavku odgovaramo.
Člankom 11. točka 11. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj: 69/97, 26/00 i 153/02) propisano je da porez na promet nekretnina ne plaćaju građani koji kupuju zemljište površine do 600 m2 na kojem će graditi kuću za rješavanje vlastitog stambenog pitanja uz sljedeće uvjete:
- da imaju hrvatsko državljanstvo
- da građanin te članovi uže obitelji nemaju u vlasništvu drugu nekretninu (stan ili
kuću) koja zadovoljava njihove stambene potrebe
- da građanin te članovi njegove uže obitelji nemaju u vlasništvu stan odnosno
kuću za odmor te druge nekretnine znatnije vrijednosti. Pod drugom
nekretninom znatnije vrijednosti podrazumijeva se građevinsko zemljište i
poslovni prostor u kojem građanin ili član njegove uže obitelji ne obavlja
registriranu djelatnost, a vrijednost nekretnine je približna vrijednosti nekretnine
koju građanin kupuje.

Članovima uže obitelji, u smislu Zakona, smatraju se bračni drug te djeca prijavljena na istoj adresi.
Točkom 12. navedenog članka 11. Zakona navodi se da će se navedeni porez, kojeg je građanin bio oslobođen platiti, ako se u roku od 5 godina ne izgradi kuća ili se zemljište otuđi, odnosno ako Porezna uprava naknadno utvrdi da nisu bili ispunjeni uvjeti za porezno oslobođenje.
Shodno navedenom, porezni obveznik - građanin oslobodit će se od plaćanja poreza na promet nekretnina, ako kumulativno udovoljava navedenim uvjetima. Glede vlasništva 289,5 m2 zemljišta (koji po površini odgovaraju površini zemljišta koje se i sada kupuje) utvrdit će se vrijednost navedenog zemljišta. Ukoliko je vrijednost nije veća od vrijednosti nekretnine koju porezni obveznik - građanin sada kupuje, a udovoljava ostalim uvjetima iz Zakona, porezni obveznik - građanin ostvarit će pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina. U svrhu postizanja prava na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina građanin uz ugovor o kupnji nekretnine podnosi Prijavu poreza na promet nekretnina i ispunjava Zahtjev za utvrđivanje prava na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina temeljem članka 11. točka 9., 11. i 13. Zakona o porezu na promet nekretnina.
S odgovorom upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu