Porez na promet nekretnina - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-20/02-01/93
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 31.01.2003
Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina
Na upit Područnog ureda Sisak, o pravu na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina, Nadbiskupije A, župe B, temeljem članka 17. stavak 5. Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica, u nastavku odgovaramo.
Člankom 17. stavak 5. Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica (Narodne novine, broj: 83/02) propisano je da vjerska zajednica ne plaća porez na promet nekretnina kada stječe vjerske objekte ili zemljište za izgradnju vjerskih objekata bez obzira na način stjecanja ovih objekata. Člankom 29. stavak 1. navedenog Zakona propisano je da su postojeće vjerske zajednice dužne prijavu podataka za upis u Evidenciju dostaviti Ministarstvu u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu pravilnika iz članka 26. stavka 1. navedenog Zakona, dok prema članku 29. stavak 2. Zakona vjerske zajednice koje ne postupe u skladu s odredbom iz stavka 1. članaka 29. ne mogu steći prava koja imaju prema odredbama navedenog i drugih Zakona.
Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Evidencije vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj: 9/03 i 12/03) objavljen je 17. siječnja 2003.godine. i stupio je na snagu osam dana od dana objave u Narodnim novinama.
Shodno navedenom, za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina prema Zakonu o vjerskim zajednicama, Nadbiskupija A župa B uz ugovor i Prijavu poreza na promet nekretnina nadležnoj ispostavi Porezne uprave dužna je dostaviti i dokaz o upisu u Evidenciju vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj.
Povratak na prethodnu stranicu